Novinky

 

3. července 2017, Sázava-Sedliště

 

První královské tažení právě proběhlo. I když bylo jen tréninkové, prověřilo schopnosti všech šlechtických rodů především v orientaci v temných lesích. Za třetím stromkem a pátým kamenem už to vypadalo, že jsou ztraceni i ti nejlepší. Nakonec se ale všichni sešli na královské obědové hostině a král jásal, že nepřišel o nikoho ze svých věrných. 

Zatímco dopoledne šlechtici museli mít sílu hlavně v nohách, odpoledne už vše bylo spíš o tom, co mají v hlavě. Král Zelí I. Sázavský vyslal děti do svého oblíbeného bludiště. Vymotat se z něj ale znamenalo odhalit správné odpovědi na nejzáludnější otázky. Tak schválně, víte, co to byla např. venesekce? 

Cesta to byla dlouhá, ale na jejím konci už na všechny čekaly buchtičky se šodo a nadšení z balení na zítřejší celodenní výlet. 

2. července 2017, Sázava-Sedliště

Slunce vysvitlo a cesta se ukázala. Díky vzkazům od vědmy se dnes šlechticům před očima objevil směr na jeden ze strážních hradů, který budou až do konce hrozby útoku temných rytířů bránit. Kromě základního vybavení v podobě bojových pokřiků, vlajek a znaků bylo nutné otestovat i schopnosti každého z týmů. Odpolední program byl proto spojený s vzájemným seznamováním šlechticů a samozřejmě i s přípravou na bojovou pohotovost. Královy zkoušky obsahovaly např. balancování na lanech, doplňování tekutin do královské kašny nebo vymotání se z bludiště. 

Ve zkoušce obstáli všichni, a král tak každému z rodů mohl věnovat jeden strážní hrad pod ochranná křídla i s prvním zlaťákem a štíty, jako základní výbavou na obrannou misi. 

Večer už jen všichni zakončili sporty a hrami se svými vedoucími. Nejmenší vyrazili ale ještě do lesů. Při opékání buřtů k nim dorazila nečekaná návštěva - vodník ze sázavské tůňky. Právě ten jim prozradil, že je les dalších pohádkových postav plný a budou děti doprovázet tmou od ohně zpátky do tábora. 

 

 

1. července 2017, příjezd , Sázava-Sedliště

Po všem tom nakládání stovek zavazadel i dětí máme vyhráno. Zamávali jsme rodičům a vyrazili směrem na Sázavu. Cesta uběhla jako nic a teď už začíná jen zábava. Vítají se staří známí, i seznamování nováčků už probíhá v plném proudu. Nezapomínáme ani na ubytování a vybalování, všichni mají svou postel i poličku a nic už nebrání tomu, zahrát si první hry, pochutnat si na táborové večeři i čekat na příjezd krále a jeho družiny.

 

1. července 2017, večerní program , Sázava-Sedliště

Ve večerních hodinách se král sešel v lesích poblíž svého panství potají se svým bratrem, který žádal o pomoc při obraně svého státu. Na tajnou poradu byli pozváni i všichni poddaní, kteří ale byli svědky nečekaného zvratu. Špehové našeho krále přiběhli s novinkou, že i naše zem je v ohrožení. Ubránit celou zem je teď tedy na nás. Po cestě z porady šlechticové pozvaní na Sázavský hrad potkali v lesích ale i vědmu, která jim předala osudovou informaci o tom, jak bránit a zvítězit. Nic tedy není ztraceno. Je čas zahájit rytířský výcvik a rozjet se do strážních hradů na hranicích. V jakém složení ale vyrazí, rozhodne až osudové psaní přečtené při východu slunce. Za krále! 

15. července 2017, Sázava-Sedliště

 

 

Královské slavnosti, i když trochu narušené nepokoji, jsou u konce! I když šlo o těch nejkrásnějších 14 dní, je nejvyšší čas se znovu rozjet do svých domovů a čekat na další královo pozvání. A kdo ví, třeba se v blízké době, zase probudí nějaké zlo, které bude potřeba prozkoumat, prošetřit a dost možná i zneškodnit. Okolnosti se možná jednoduše změní, ale královi věrní s ním navždy zůstanou. 

Tak zase za rok na viděnou!