Centrum pro volný čas, vzdělávání, hry a pobyt v přírodě

Vážení rodiče,

jsme potěšeni, že jste pro své dítě vybrali pobyt na našem dětském táboře Sázava-Sedliště. Pro děti je i letos připravena celotáborová hra, spousta dalších her, sportovních činností a jiných zajímavých dobrodružství. 

Některé důležité informace:

 • Tábor se uskuteční v termínu od 29.06.2024 do 13.07.2024
 • Odjezd na tábor - sobota 29.06.2024 ve 13:30 a 14:30
 • Místo odjezdu – parkoviště u Úřadu městské části Praha 4 (dříve poliklinika), ul. Antala Staška, stanice metra Budějovická (v případě, že by byly časy operativně upraveny, bude Vás vedení tábora včas informovat).
 • Příjezd z tábora - sobota 13.07.2024 ve 14:00 hod. - čas bude včas upřesněn na webových stránkách
 • Místo příjezdu - parkoviště u Úřadu městské části Praha 4 (dříve poliklinika), ul. Antala Staška, stanice metra Budějovická.(v případě, že by byly časy operativně upraveny, bude vás vedení tábora včas informovat)
 • Adresa tábora: LDT Duha Sedliště, 285 06 Sázava – Sedliště
 • Každý účastník musí odevzdat při odjezdu aktuální potvrzení lékaře na základě prohlídky a výpisu z karty zdravotní dokumentace, kartičku pojišťovny (nebo její kopii) a prohlášení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem v den odjezdu. Neberte prosím potvrzení o bezinfekčnosti jako formalitu. V případě doznívajících zdravotních obtíží nebo možného kontaktu s nemocnou osobou potvrzení nevystavujete a dopravte dítě na tábor o několik dní později! Nepravdivé prohlášení by mohlo mít zásadní vliv na chod celého tábora i vaši případnou hmotnou i trestní odpovědnost. 
 • Poplatek 7.470 Kč za tábor se hradí bankovním převodem na účet č. 234538399/0300, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte a do poznámky jméno a příjmení dítěte, a to nejpozději do 15.05.2024. V případě, že byste z nějakého důvodu provedli bezhotovostní převod později, přineste s sebou k odjezdu na tábor doklad o provedení platby. 
 • Upozorňujeme rodiče, že v případě odhlášení dítěte z tábora vracíme kromě poplatku za administraci a nutné náklady celý poplatek. Při předčasném odjezdu dítěte z tábora do poloviny pobytu se po odečtení administrativního poplatku a nutných nákladů vrací poměrná část účastnického poplatku. Po uplynutí poloviny tábora se účastnický poplatek nevrací.
 • Každý účastník tábora je povinen dodržovat táborový řád a pokyny vedoucích. V případě opakovaného porušování táborových pravidel může být účastník vyloučen z tábora a na náklady rodičů dopraven domů.
 • V případě vážného onemocnění nebo úrazu budeme informovat rodiče telefonicky, nebo emailem na adresu uvedenou na přihlášce.


V případě nutnosti je možné kontaktovat vedení tábora: 

Václav Zelenka

hlavní vedoucí

603 808 090

Karolína Svobodová

organizační vedoucí 

777 596 897 

Daniel Bičík

hospodář

604 934 750

Romana Langhammerová

zdravotnice 

607 983 071  • Po zkušenostech z minulých let nebude dovoleno účastníkům tábora, během denního programu a nočního klidu, používání mobilního telefonu. Mobilní telefon je věcí, která na tábor opravu nepatří, a ujišťujeme vás, že nemít na táboře mobilní telefon není proti zájmům vašeho dítěte. V případě, že si dítě přesto telefon na tábor vezme a nebude s ním zacházet v souladu s táborovým řádem, bude uložen u vedení tábora a k dispozici pro volání domů mu bude v době poledního klidu cca od 13:00 do 14:30 hodin. Místo telefonování raději dětem co nejčastěji pište pohledy, dopisy resp. posílejte balíčky! První pohled nebo dopis napište ještě před odjezdem vašeho dítěte na tábor, aby ho pošta mohla doručit včas.
 • I v letošním roce bude během tábora fungovat samostatná webová stránka: www.1turnus.cz (nebo www.prvniturnus.cz), kde by měly být kromě aktuálních kontaktů, také veškeré základní informace a fotografie z probíhajícího tábora. Prostřednictvím chatu budete moci posílat dětem vzkazy, které budou pravidelně vyvěšovány na nástěnce v táboře.

Informace k ubytování stravování a personálnímu zabezpečení tábora:

 • Ubytování na táboře je zajištěno ve větších chatkách zhruba pro 5 až 8 dětí. Ubytování odpovídá hygienickým požadavkům. K sociálnímu zařízení patří splachovací WC a nově zrekonstruované sprchy s teplou vodou.
 • Stravování zajišťují zkušení odborníci ve standardně vybavené kuchyni, která splňuje veškeré hygienické požadavky. Strava je podávána minimálně pětkrát denně. Konzumace pokrmů probíhá až na výjimky v táborové srubové jídelně.
 • Většina výchovných pracovníků má mnohaleté zkušenosti s prací s dětmi, všichni jsou absolventy základních školení pro práci s dětmi a mají doklad o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi.
 • Základní zdravotní péči na táboře zabezpečuje profesionální zdravotnice, dalších několik výchovných pracovníků jsou absolventi zdravotního kurzu. V městečku Sázava (2 km) je na dětském oddělení dohodnut zdravotní dohled tábora. Úrazy a akutní případy, které se vyskytnou v době mimo otevírací dobu střediska, jsou ošetřeny na pohotovosti v Thomayerově nemocnici v Praze.
 • Uživatelé 17
 • Články 363
 • Počet zobrazených článků 1479645