Vikingové


Končí zima a začíná období nájezdů. Po dlouhém čekání nastal čas rozšířit vliv,
území a bohatství těchto vznešených mořeplavců.
Svět je plný nástrah a k lítým bojů a úspěšnému vedení dobyvačných výprav není nic důležitějšího
než schopný a udatný válečník.
Zveme tedy všechny vikingské válečníky a válečnice, aby se připojili k našemu králi
a jeho věrným Jarlům a dobyli spolu s námi dosud neovládaná území.