Novinky

PLATBA ZA TÁBOR


Vážení rodiče,

přestože dosud není jisté, zda se letošní tábor uskuteční, již nyní je možno uhradit platbu za tábor ve výši 5470 Kč na č.ú. 234538399/0300. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo Vašeho dítěte.

V případě, že se tábor nebude moci konat, bude Vám uhrazená částka v maximální možné výši vrácena. Zjistěte si, zda máte možnost poplatek za tábor částečně uhradit z příspěvků zdravotní pojišťovny, odborových organizací, zaměstnavatele nebo někoho jiného a případně nás neváhejte kontaktovat na našem emailu za účelem vystavení faktury.

Vedení tábora
Informace o přihlašování a nové ceně tábora


Vážení rodiče a příznivci našich táborů,
i přes nelehkou dobu, ve které nevíme, co bude zítra, ani příští měsíc a tedy ani, zda se budou moci v letošním roce uskutečnit letní tábory, případně pro kolik dětí a za jakých podmínek, musíme být připraveni a již plánovat letošní ročník, abychom si alespoň zachovali možnost tábory uskutečnit. Pak už děj se vůle politiků.

Přihlašování na 1. turnus bude spuštěno pro veřejnost 15.2.2021, ale ještě předtím bude 5 dní (od 10.2.2021) umožněno přihlásit se přednostně účastníkům loňského tábora, kteří budou splňovat ostatní podmínky pro přihlášení (zejména věkové). Sledujte prosím naše webové stránky a zprávy, které budete od nás dostávat do e-mailové schránky.

Vzhledem k tomu, že jsme v posledních několika letech cenu tábora neupravovali a v kombinaci se zvyšujícími se cenami základních vstupů (surovin, dopravy, služeb, energií), společně se zavedením proti epidemiologických opatření (které jsou také dosti nákladné), jsme nuceni pro letošní rok zvýšit cenu všech táborů o 500 Kč oproti předchozím letům. Nečiníme tak rádi, protože naším hlavním cílem je umožnit dostupnost táborů co největšímu počtu dětí. Jelikož jsme neziskovou organizací, můžeme Vás alespoň ujistit, že veškeré prostředky zaplacené za poukaz zůstanou „na táboře“, a to buď přímo spotřebované na konkrétním turnusu, nebo jako investice do údržby zařízení a vybavení sloužící dětem. Přejeme Vám krásné dny, hodně zdraví a optimismu.

Vedení táboraPřihlašování na tábor 2021


Vážení rodiče, 

pokud s námi byl Váš potomek v předchozích letech na táboře, právě Vám byl na Váš email zaslán link s elektronickou přihláškou na tábor 2021. Přihlašování není momentálně spuštěno pro nové zájemce, uvidíme podle toho, kolik dětí se nám letos v první vlně přihlásí. 

V případě, že jste nám dali vědět dopředu, přihlašte pod tímto linkem i případné sourozence a kamarády. Přihlášky prosím zašlete nejpozději do 15.02.2021. S přihláškou prosím neotálejte, v momentě, kdy bude kapacita tábora naplněna, bude přihlašování ukončeno i před tímto datem. 

S pozdravem 

Vedení táboraPoděkování


Náš 1. turnus je již minulostí a všem nám po něm zůstaly nezapomenutelné zážitky, spousta štípanců a krásné vzpomínky. Velký dík za to, že se vše podařilo patří pracovníkům vedení tábora, kteří celý rok, a neméně během tábora, připravovali celotáborovou hru a starali se o organizační a technické záležitosti. Kuchtíkům za přípravu skvělé stravy a zdravotnicím za péči o nemocné a raněné a úklid tábora. Všem vedoucím a instruktorům za příkladnou 24 hodinovou péči o děti a také samotným "našim" dětem za to, že vše bez rodičů a domácích počítačů zvládly. Dík patří také vám rodičům za to, že jste nám dali důvěru k péči o vaše děti.

Pokud je něco, co se nepovedlo úplně podle vašich představ nebo představ vašich dětí, budeme rádi, když nám o tom dáte vědět, abychom se mohli pokusit to do příště zlepšit. Když budete chtít vy nebo děti pozdravit "své" vedoucí, můžete napsat zprávu do vzkazů pro děti, nebo na náš táborový e-mail.

S některými dětmi už se bohužel na táboře nepotkáme, protože prostě odrostly, ale na ostatní se budeme těšit příští rok. Příprava na další ročník tábora právě začíná ...