8.den


I přes dnešní nepřízeň počasí dokázali naši vikingští válečníci pokračovat v naší výpravě. Dopoledne se stali součástí legendy, kde postupně probádávali ostrov Nordero, aby našli vzácný artefakt – Ódinovo kopí, které má obrovskou moc a přineslo by nám sílu k nadcházejícím bojům a získali si tím královu přízeň.

Odpoledne se museli popasovat se šamany Říše římské, kteří nás považovali za hloupé barbary a tak si pro nás připravili stezku plnou úkolů, kde jsme jim mohli dokázat opak. Po vyražení na stezku nám všem dokázal svou přítomnost a náklonnost Thor v podobě deště, který nás stezkou provázel.

Večer jsme tedy strávili v duchu sušení našich zbrojí a veselí v teple naší hlavní síně za doprovodu hudby.