Drazí urození dvořané,

 

jménem našeho Krále je nám ctí pozvat Vás na královský dvůr k oslavám na počest Králových narozenin i míru, který se mu daří s okolními státy udržovat. Určitě se dočkáte rytířských turnajů a her, královských honů, plesů a dalšího veselí a zažijete spoustu zábavy a dobrodružství, utužíte stará přátelství a získáte nová. Přijeďte tedy ukázat svou oddanost panovníkovi a naší zemi.

V průběhu slavností přivítáme u dvora i hosta z nejvýznamnějších, krále sousedního království, jehož zem se nyní ocitá v chaosu a válkách, a pokud by snad bylo nutné vytáhnout do války po jeho boku a pomoci mu znovu nastolit klid v jeho zemi, buďte připraveni i na takové úkoly.

 

Součástí Vašeho nákladu by tedy mělo být ošacení hodné setkání s Králem i pro případ bojového tažení. Dokažte že máte urozené rytířské srdce, které zdobí naše šlechtice už po staletí.

 

Za krále!