Království Západosázaví začínají sužovat nepokoje. Trůn je bez vhodného dědice a král, který se ocitl na sklonku života, je nucen za sebe najít následníka. Do královského města proto byli povoláni členové všech šlechtických rodů, které musí projevit nejen svou oddanost králi a celému království, ale především prokázat, že jsou hodni ujmout se královských povinností! Trůn je sice jediný a zvítězit může jen jeden rod, ale království je více než bohaté a tak každý kdo sezůčastní boje o trůn a prokáže své kvality může být bohatě odměněn.