Informace o platbě


Vážení rodiče,

platbu za tábor 2022 ve výši 5670,- Kč můžete již nyní hradit na č.ú. 234538399/0300. Nejzazší termín úhrady je stanoven na 15.05.2022. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo Vašeho dítěte, do poznámky uveďte ideálně i jméno a příjmení dítěte.

Pokud máte možnost poplatek za tábor částečně uhradit z příspěvků zdravotní pojišťovny, odborových organizací, zaměstnavatele nebo někoho jiného, neváhejte nás kontaktovat na našem e-mailu za účelem vystavení faktury, nebo potvrzení.

Vedení tábora