Uncategorised

1. TURNUS LDT Sázava Sedliště 

 

Náš turnus vždy zahajuje táborovou sezonu na Sedlišti. Přípravě celého areálu, mimo jiné chatek, kuchyně, umývárek a všech společných prostor, je věnována podstatná část jara a podílejí se na ní všechny čtyři turnusy. Vše musí být dokonale připraveno, aby nás v prvních hektických hodinách tábora nic nepřekvapilo. 

 

Datum 1. turnusu není každý rok stejné, tábor se koná vždy od první do třetí prázdninové soboty. Po odpoledním příjezdu autobusy do tábora se děti seznamují s ostatními členy oddílu, se svými oddílovými vedoucími, s areálem tábora a přidělenou chatkou. Mají čas si připravit postel, vybalit nejdůležitější věci a pak hrají seznamovací hry. Tábor je oficiálně zahájen na prvním nástupu, kdy dojde k vyvěšení táborové vlajky na stožár.

 

ROZDĚLENÍ DĚTÍ

 

Děti jsou hned na začátku tábora rozděleny do oddílů a do týmů. V oddíle jsou stejně staré děti, jeden oddíl jsou zpravidla dvě chatičky, tedy maximálně 16 dětí. Oddíly mladších dětí jsou většinou menší (okolo 10 dětí). V oddíle jsou děti ubytovány, chodí na celodenní výlety, puťáky, noční bojovky, do umýváren a na jídlo a mají svého oddílového vedoucího a oddílového instruktora. Oddílů máme obvykle 10 (5 holčičích, 5 klučičích). 

Pro potřeby celotáborové hry jsou děti rozděleny do týmů (týmy jsou dle tématu hry nazývány různě, např. národy, šlechtické rody, skupiny agentů, výzkumné týmy, ale třeba i pacienti s určitou chorobou nebo mafiánský klan). V týmu jsou děti všech věkových kategorií a mají k sobě opět svého týmového vedoucího a týmového instruktora. 

V průběhu tábora se děti samozřejmě nepohybují pouze v rámci těchto skupin, věkově blízké oddíly se často spojují za účelem hraní her, kde je potřeba větší počet účastníků, táboráky jsou pořádány také pro více oddílů najednou.

 

TÁBOROVÝ TÝM

Dobrý tábor dělají dobří lidé. Skvělý tábor dělají skvělí lidé. Počínaje úžasnými kuchaři, přes vedení, vedoucí, instruktory, až po všechny pomocnice a pomocníky. Na našem táboře máme obvykle 10 oddílových vedoucích a 10 oddílových instruktorů (pro 10 oddílů) + 2 týmové vedoucí a 2 týmové instruktory (pro 12 týmů). Součástí týmu jsou starostlivé zdravotnice s tím, že zdravotní kurz mají další 4 účastníci tábora, takže jsou vždy k ruce.

 

AREÁL TÁBORA

Areál tábora se nachází uprostřed lesů nedaleko města Sázava. Při jeho návštěvách si děti nakupují dobroty v místním obchodě a skoro každý se zastaví i v místní cukrárně. V dochozí vzdálenosti od tábora je vlaková zastávka Samopše, řeka Sázava, kam se starší oddíly při příznivých podmínkách chodí koupat, nebo kemp Cíl, kde se dá koupit nějaká ta zmrzlina. 

Děti jsou ubytovány v chatkách, v areálu je pro děti celkem 14 „velkých“ chatek pro 8 dětí, 3 menší chatky pro 6 dětí, „střelnice“, kde může spát nejstarší oddíl kluků (název a obsazení je čistě náhodné!), jeden chatkostan, který je připraven pro případ izolace a je zde místo pro dvě děti. Chatky jsou vybaveny palandami, skřínkami na oblečení, stolem a židlemi, venku mají děti skříň na boty a věšáky na mokré pláštěnky. 

 

Umývárny jsou samozřejmě rozděleny na holčičí a klučičí, oboje prošly v minulých letech (2019–2020) rekonstrukcí. Ke sprchování je k dispozici teplá voda.  

 

V areálu se dále nachází hřiště na fotbal a volejbal (přehazovanou), velké ohniště pro večerní táboráky, dětská prolejzačka, na tábor připravujeme party stan s pingpongovým stolem. 

 

Spoustu věcí si v táboře stavíme sami (samozřejmě v součinnosti s ostatními turnusy. Pamětníci si jistě vybavují vojenský stan, který sloužil jako jídelna a stany s podsadou, které stály kousek od umýváren a kde teď stojí chatky A, B, C. 

V posledních letech přibyl chatkostan, „vila“ a úplně čerstvě také zastřešení před jídelnou:

 

JAK VYPADÁ BĚŽNÝ TÁBOROVÝ DENBěžný táborový den je ohraničen budíčkem v 08:00 a večerkou ve 21:30 pro menší děti a ve 22:00 pro větší děti. V 8:20 jde na snídani první skupina, v 08:45 druhá skupina. Po snídani si děti uklízejí chatičky a okolo 09:30 může být krátký nástup, před začátkem etapy CTH, nebo rovnou začátek dopoledního programu po oddílech. Po dopoledním programu jde ve 12:00 na oběd první skupina, ve 12:30 (nebo reálně až potom, co se jídelna uvolní) jde na oběd skupina druhá. Po obědě až do 14:30 děti odpočívají v rámci poledního klidu. Po poledním klidu začíná další etapa CTH nebo jiný pestrý program v rámci oddílů. Po odpolední etapě, pokud je tedy ještě čas, probíhají společné hry až do večeře. První skupina večeří v 18:00 hodin, druhá v 18:30 (nebo reálně až potom, co se jídelna uvolní). Po večeři je hlavní velký nástup, kde se děti dozví denní rozkaz na následující den, výsledky proběhlých CTH, bodování úklidu, rozděluje se veteš a čte bonzbox. Po nástupu následuje večerní program, a to buď PPCH nebo společný program (diskotéka, bingo, táborák ntp.). Pro menší oddíly končí den ve 21:30, starším ve 22:00. Pokud samozřejmě není noční hra nebo bojovka. O tom děti ale dopředu nikdy nevědí. 

 

CTH a PPCH

 

Za těmito záhadnými zkratkami se skrývají naše označení pro táborový program. Jak již bylo řečeno výše, děti jsou každý rok rozděleny do Týmů pro CeloTáborovou Hru (CTH) a dále do oddílů po chatkách s ostatními dětmi ze stejné věkové kategorie. 

Celotáborová hra je vlastně téma celého tábora. Většina z nás si snad ani nevzpomene na všechny CTH, co se v historii našeho turnusu odehrály. V posledních letech to byly například EGYPT, AKTA X, KOUZELNICKÝ POHÁR, BOJ O SÁZAVSKÝ TRŮN, STAR WARS, SANATORIUM, CHICKAGO, STAR GATE, PIRÁTI, ŘÍMANÉ, INDIÁNI, ŽELEZNICE…

V rámci CTH děti soutěží v týmech jednotlivých etapách, za ty dle umístění dostávají body do celkového pořadí a někdy i nějaké stopy nebo indicie k vyřešení záhad CTH.  Jak běží tábor, děti se více a více přibližují k cíli CTH, který může být velice různý – v minulých letech děti vracely faraonovi poklad, ničily viteály, hledali lék na šílenství, bojovali proti zákeřnému slizu a zažívali spoustu a spoustu dalších dobrodružství. 

Čas, kdy se nesoutěží v rámci CTH, tráví děti ve svých oddílech se svými oddílovými vedoucími a mají Program Po Chatkách (PPCH). V rámci tohoto programu hrají děti klasické táborové hry, chodí na krátké výlety po okolí tábora, nebo tento čas využijí k návštěvě umýváren a při nepříznivém počasí se třeba dívají na film nebo něco vyrábějí. 

V průběhu tábora se konají samozřejmě i další aktivity, které nespadají do CTH ani do PPCH. Každý rok se pořádá talentová soutěž Zlaté kuře, jehož vítěz, jak název napovídá, obdrží jako hlavní cenu pečené kuřátko. Pro mnoho dětí je i tato odměna silná motivace k účasti. 

Minimálně třikrát za tábor se koná táborová diskotéka, kam se děti vyfiknou, někteří se dokonce i učešou a vezmou sváteční ponožky. V tyto večery je často drobně posunutá večerka, což především starší ročníky náležité oceňují a při ohlášení poslední písničky je na místního DJ vytvářen mnohdy až neúnosný nátlak. 

Pro všechny věkové kategorie je během tábora připravena noční bojovka. Pro nejmladší děti je nejstaršími oddíly připravován pohádkový les, kdy jdou děti lesem po svíčkách a cestou potkávají postavy, které znají z pohádek. Největší úspěch v posledních letech slavili princezna Elsa s Olafem a stálice Pat a Mat. Mladší střední děti chodí krátkou trasu po provázku do tábora, pro střední děti připravujeme klasickou bojovku lesem (pro starší děti i s lekačkama). Nejstarší děti jsou pak po menších skupinkách společně s Instruktory odvezeni do krátké vzdálenosti od tábora a se svíčkou, jednou sirkou a mapou se musejí dostat zpět do tábora. ZÁVĚR

Každý jezdí na tábory z trochu jiného důvodu. Děti hledají dobrodružství, nové kamarády, nové zážitky. Pro celý náš táborový tým je nejdůležitější připravit pro děti spoustu nezapomenutelných zážitků stejně jako je naši předchůdci připravovali pro nás. S ohledem na to, kolik dětí se nám každý rok vrací a kolik jich bohužel musíme odmítat věříme, že se nám to daří.S pozdravem
Vedení táborapondělí, 8. 7. 2019

Každý agent musí mít nejen fyzické schopnosti, ale i pořádného pamatováka. Právě paměť byla prověřena v dopolední výcviku, kde si každá tajná služba musela zapamatovat velké množství informací a kódovaných slov. Všechna slova byla rozmístěna v lesích a úkolem tajných agentů, bylo nejen si je zapamatovat správně napsaná, ale předat kódovaná slova i na správné místo. 

Dopolední snaha prověřit paměť, byla odpoledne vystřídána prověřováním fyzických dovedností v rámci sportovního odpoledne, kdo by ale čekal klasické sporty byl by na omylu. Hrál se kriket, nechybělo štafetové válení sudů do kopce, samozřejmostí byl i famfrpál, nebo palcová válka. 

Na večerním nástupu klidný průběh dne narušily stopy zelené hmoty, které byly nalezeny u umývárek. Všichni agenti hned začali zkoumat, jak je možné že se drobná část inteligentní hmoty dostala tak blízko do tábora. Někteří ihned začali přicházet s teoriemi, jak hmotu zničit, někteří se pro jistotu drželi dál. V obou případech ale všichni pochopili, že bude nutné na nějakou dobu evakuovat tábor. Večer byl proto spojený s diskotékou, aby si děti poslední večer v táboře ještě užily před balením a přípravou věcí na jednodenní evakuaci mimo tábor. 


 

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Showing 1 to 150 of 699 Entries
Pro koho Zpráva Datum
#file_links["E:\XrumerContent\Bitcoin\BitcoinWords.txt",1,N]. #file_links["E:\XrumerContent\Bitcoin\BitcoinWords.txt",1,N]. #file_links["E:\XrumerContent\Bitcoin\BitcoinWords.txt",1,N]. #file_links["E:\XrumerContent\Bitcoin\BitcoinWords.txt",1,N]. [url=#f How to deposit bitcoin in olymp trade. Real life bitcoin price. Invest fractional cryptocurrency. Coinloft cryptocurrency exchange. Which among the following is the most flexible cryptocurrency bitcoin ethereum ripple bitcoin. 10 top cryptocurrency Should cryptocurrency be banned in india. Cryptocurrencies to watch. Tax treatment of cryptocurrency usa. 10x crypto price. High frequency trading cryptocurrency. El ha llegado, el aГ±o d 2020-07-31 23:30:10
Nikolka Běhalova Ahoj Nikolko ,zitra z tabora ,primo do Prostějova huraaa babicka 2020-07-17 17:34:55
Niky Běhalová Ahoj Niky, zítra si máme pro tebe přijet okolo 8:30 - 9:00. Tak si pořádně užij poslední noc a zítra pa. Pusu velkou posílá mamka s taťkou 2020-07-17 15:44:55
Nikolka Křivánková Nikolko, moc se na tebe těšíme!!!Moc a moc. Pusinky máma a táta 2020-07-17 14:14:46
Vanesska Lamačová Ahojky princezno,, tak zítra se na Tebe těším...pusinky posílám. Tvoje maminka 2020-07-17 10:42:20
Jáchym a Michal Somolovi Ahoj čumáci, užijte si poslední den, ať je to boží! už se na vás nesmírně těším... Velkou pusu! Vaše Lindí 2020-07-17 10:19:57
Adélka Ackermannová Ahoj Sluníčko, tak zítra se už obejmeme :-) Moooooc se těšíme! Užij si poslední táborové chvíle naplno ;-) Pusu, mamča 2020-07-17 08:38:05
Šimon a Nelča Kaprovi Ahoj, tak dnes máte poslední den tábora. Moc si to užijte a nic nezapomeňte. Zítra vás s tátou budeme čekat u autobusu. Těšíme se. Máma 2020-07-17 07:41:03
Lauris Koderis Mnau Loli mnau, tady Zoe Mnau... uz se na tebe moc tesim az me podrbes mnau :-) posilam packu a panicka vzkazuje, ze se na tebe taky tesi mnau a zitra mnau cau Zoe a mnau panicka Mnau :-) 2020-07-17 06:45:19
Babeta Brunova Ahoj Babetaku, tak jsem dostala tvuj dopis, promin ze jsem ti neposlala mr. pillowa nebo sharky ale uz by to nedorazilo vcas. Tak si to priste musis zabalit sebou sama. Je skvele ze konecne spis na palande, a dekuji za krasny obrazek. Tak zitra se uvidime u autobusu. Velkou pusu posilam, Mama 2020-07-17 05:58:59
VŠEM VEDOUCÍM,PRAKTIKANTUM,KUCHTIKUM,ZDRAVITNICI,ATD Lidi zlaty!!!!Máte můj obdiv a velky dik. celých 14 dní vymejšlet a vymýšlet takový krásný zazitky. A pritom vsem pecovat o nase ratolesti. moc moc vám děkuju a preji jiz jen klidne dovolene. Petra vrbová 2020-07-17 05:58:29
Karla z Vokovic Ahoj dceruško tak zítra v 11 už se nemůžu dočkat,užij si krásně poslední den,zkus nic nezapomenout. Velkou pusuu 2020-07-17 05:54:17
Natálie Kvitová Ahoj Naty, tak máte poslední den, užij si to a v sobotu se na tebe moc těšíme, pa mamka 2020-07-16 22:30:29
Oliver Věříš a Mikeš Votoček Čusky kluci, jak prožíváte poslední dny? Nemůžu se dočkat až mi to povyprávíte. Asi se těšíte na nějakou mňaminu, co vám doma uvaříme. Nejspíš budete hodně vyhládlý v sobotu. Zajímá mě také, kdo vyhrál táborovou hru a jaká byla bojovka. Tak to snad vydržím než přijedete. Hádám, že i všechny dobroty jste spapkali. No, užívejte a budu stát u autobusu až se vrátíte, tak brzy se vidíme. Pac a pusu Áďa❤️ 2020-07-16 22:21:06
Ondra Kania Ahoj Ondro, moooc si užij poslední den a noc na táboře. Tohle je poslední vzkaz a v sobotu už se strašně moooc těšíme, budeme čekat u autobusu :o)))!!! Těšíme se moc, moc, moc, zatím pa a pusu, mamka, taťka, Tonda a Sean 2020-07-16 22:13:15
Nicol Pozníčková Ahoj Niki, moc vám závidím jak si užíváte...až na ty rozloboné bohy, to muselo být po ránu celkem hustý! Jste samý taneček :) To je něco pro tebe viď :-) Už se blíží odjezd, tak si pořádně zabal ať přivezeš vše své a cizí prosím tě nevoz :::-) Už se moc těším až přijedete a budete vyprvět!!!!! V sobotu u busu vás vyzvednu. Posílám pusiny. mám tě ráda a už mooooooc těším. máma. 2020-07-16 22:03:17
Sam Pozníček Ahoj Samíku, včera jste měli pěkně hustý ráno...hádka bohů hned po ránu. To byl rozjezd dne :-) Hodili jste zas bokem a byl taneček. To se tak někdo má :-) Už brzy budete všechno vyprávět ((((-: těšííííííím se na vás :-) Pěkně pobal, překontoluj ať přivezeš všechno a nevoz nic navíc :-) Papapa a puuuuusu máma 2020-07-16 21:56:21
Oliver Karasek Cau Olo! Dalsi diskoteka? No vy teda jedete... Koukal jsem na video s rozriznutym bazenem, slusny :-) Tenhle vzkaz ctes uz asi posledni den. Takze si ho poradne uzijte a v sobotu se vidime!!! Mej se fajn a tesim se na tebe! Tata 2020-07-16 21:00:48
Kristýnka a Kája Ahoj holky, tak už se vám to krátí a my se nemůžeme dočkat až vás uvidíme :) Užijte si ten konec tábora naplno! :) Pusu máma a táta 2020-07-16 20:53:03
Terezka Eislerova Ahoj Terinko, tak už jen den, je to možné? Pěkně si ho uzijte, v celotáborovce jste sikuly, jsem zvědavá, jestli cinkne medaile! Držíme pěsti, aby ses vlezla do tasek:). Přijedeme si pro Tebe, tak neboj, vsechno poberem;). Těšíme se na velikou pusu!!! mama a tata 2020-07-16 20:46:22
Marek Slaběňák Ahoj Máro moc tě zdravíme z Prahy a už se na tebe v sobotu těšíme hlavně si pořádně všechno zabal ať tam nic nezapomeneš!!!! jasný!!!! tak v sobotu se těšim a hned pojedeme na chatu tak pac a pusu máma 2020-07-16 20:19:40
Romča Janovská Ahoj Romi, tak už se ti to krátí, hlavně si všechno pořádně zabal a ať tam nic nezapomeneš. Užij si poslední den a noc a buď na sebe opatrná.. těšíme se na tebe.. líbá máma 2020-07-16 20:17:50
Míša Nodesová Ahoj Míšo, tak si pěkně užij poslední den a noc a všechno si pěkně zabal. Auto snad bude ok a vyzvedneme tě dle plánu kolem deváté hodiny. Posíláme pusu. Máma a táta 2020-07-16 20:11:45
Niky Běhalová Ahoj Niky, poslední dvě noci ti zbývají a jedeme si pro tebe. Už se moc těšíme pa mamka a taťka. ??? 2020-07-16 20:08:14
Karolínka a Matýsek Strieborní Ahoj Bobánci, tak již poslední den na táboře, ještě si ho řádně užijte! My se na vás už moc těšíme. Pořádně si všechno zabalte, Kajuško, nezapomeň na sázku!!! Posíláme ještě poslední táborovou pusu!!! m+t 2020-07-16 20:00:52
Nella Ulrichová Ahoj Neluš, tak se vám to pomalu krátí. Tady nic nového, ale Ella dneska strašně řádila, takže se těším, že už se vrátíš a buseš se jí věnovat. :) Ahoj Táta 2020-07-16 19:42:36
Nella Ulrichová Ahoj Nelli, je čtvrtek a píšu naposled, máte ještě jeden den a jedete domů. Uvidíme se v neděli na chalupě. Tak si to užijte a čau. děda R a Jarka 2020-07-16 19:12:38
Vojta a Anezka Voboraci Ahoj Anežko a Vojto, užijte si poslední den na táboře. Dnes jsme dostali super dlouhý dopis, moc děkujeme, potěšil nás. V sobotu se uvidíme u autobusu. Už se na vás moc těšíme. Máma a táta 2020-07-16 19:00:02
Filip, Anet, Mari a Matěj Blešky Ahoj Blešky, tak mate před sebou poslední den na táboře, tak si ho moc uzijte a my uz se na vas moc těšíme ? v sobotu rano jsme pro Vas , zdravime z Brodu 2020-07-16 18:42:46
vojta Šeba Ahoj Vojtíšku, tak máš před sebou poslední den. Určitě se také těšíš domů. V sobotu pro vás přijede strejda Mirek mezi 8.30-9.00. Budeme tě s tátou čekat. už se na tebe také moc těšíme. A dnes mi přišel pohled. Měj se hezky a pozdravuj kluky. Pusu máma a táta Až se budeš balit, tak se podívej jestli máš všechno. Pa 2020-07-16 18:18:04
Klárka Satrapová Ahoj Klárko tak mi psali z pošty že ti vyzvedli balíček tak snad to dneska hodně chutnalo:))) jsem ráda že ti to stihli doručit. V sobotu se na Tebe moc těšíme!!!!mamka a tata 2020-07-16 18:10:51
Honza Klein Ahoj Honzi, dnes jsme dostali tvůj dopis,dekujeme.Už nestihneme nic poslat,ale pohledy a znamky jsi nenechal doma, máš je buď v nějaké knížce, založené nebo v přední kapse kufru. Ale to neva. ? Těšíme se v sobotu na tebe. Pa mamka, tata,Pepca 2020-07-16 18:06:34
Luky Barták Ahoj Lukyne, dneska (v pátek) si pro tebe přijedeme, možná s brachou, tak se těš:).Už se na tebe těšíme. M. 2020-07-16 17:57:11
Anička a Kačenka Zákoutská Ahoj holky, koukám, že jste dneska běhali po lese a asi luštili nějaké šifry. Doufám, že se dařilo. V sobotu ráno v 7hod vás vyzvedneme před branou tábora. Hlavně v pátek všechno zabalte a nic tam nezapomeňte (ešusy, boty, spacáky, prostěradlo...). Kačka má v horní kapse kufru tu velikou modrou tašku, můžete tam něco naházet třeba boty. Poproste když tak Anežku, že kdyby tam po vás něco zůstalo, ať vám to vezme domů. Moc se na vás těšíme. Užijte si poslední den. Pusu máma a táta 2020-07-16 17:55:11
Adam Vavruška Ahoj Áďo, posíláme ti poslední pozdrav na nástěnku ;-) Uteklo to jako voda a v sobotu se už zase uvidíme. Všichni se na tebe moc těšíme. Užij si poslední chvilky na táboře a měj se krásně. 2020-07-16 17:52:31
Rózka Nováková Ahoj pupíku, koukám na fotky a skoro na každé máš obvaz. Pokaždé někde jinde. Hádám, že štípance. Beru velkou tubu fenistilu a budeme foukat. Užij si poslední den a večer se těším, že tě pomazlím. Mamka 2020-07-16 17:34:36
Šimon Novák Ahoj Šimáči, musím se ti omluvit. Dnes dorazili pohledy od tebe. Všichni byli nadšení! Moc děkujeme! Máte poslední den, tak si ho krásně užijte a večer se na tebe moc těšíme! Mamka a taťka 2020-07-16 17:31:39
Matěj Novák Ahoj,též se,jedem do super kempu,pod hrad Karlštejn.Moc si to užijeme! Ivča,Eda! 2020-07-16 17:27:41
Ema Košařová Ahoj Emičko, tak už se vám přiblížil odjezd domů, už se na tebe moc těšíme, doufám, že vám tam neprší, tady teď navečer lilo, tak nevím jak se bude Eimince chtít běhat, no snad to nějak zvládnem. Doufám, že jsi dostala všechny pohledy. Zítra ještě napíšu. Eiminka posílá pac a já pusu. babička 2020-07-16 16:18:21
Anička a Maruška Fraňkovy Ahojky holčičky a je to tady, konec tábora.... už se na vás s tátou moc těšíme :-) užijte si poslední hodiny tábora a sejdeme me v sobotu u autobusu :-))) Pusu posila máma a táta 2020-07-16 16:03:18
Elisabeth Bartošová Ahoj Ťu, dneska píšu poslední vzkaz. Máma řikala, že ti vypadl zoubek, tak to jsem na něj zvědavá, snad si ho neztratila. Už se nemůžu dočkat až tě uvidim, tak snad mě nebudeš zlobit jako vždycky. Tábor už máš skoro za sebou a brzo už budeš doma❤️ Pozdravuj Terezku a užijte si poslední den, pusu Gábi❤️ 2020-07-16 15:33:03
Niki Křivánková Ahoj Niki, Moc na tebe myslím. Posílám pozdrav babi Boničkova 2020-07-16 15:22:46
Niki Křivánková Ahoj Niki, Posíláme moc pozdravů! Těšíme se , že nás brzy navštívíš, máme pro tebe dárečky.Pusu babi a děda 2020-07-16 15:21:33
Nikolka Křivánkova Ahoj sluníčko, tady se teď pěkně rozpršelo ,taťka byl na kole a přišel úplně mokrej. Už se na tebe moc těšíme ,jsem zvědavá jestli najdete poklad a co v něm bude.Už jsi použila svůj maškarní kostýmek? Měj krásný den , Posíláme Pusinky mamka a taťka 2020-07-16 15:20:08
Papáček Tomáš Ahoj Tomíku, tak už jste na konci vašeho táboření. Stihli jste všechny hry a soutěže? Moc se těšíme na vyprávění,ale hlavně na tebe. Je tady Honzík a s Emčou tě moc pozdravují. Ahojky Mahu,Michal,Káča,Honzík,Emilka,Kelly a Pako. 2020-07-16 14:30:20
STELČA SYROVÁ Ahoj Steli, viděli jsme vaše představení, to byla paráda. To jste musely dát s holkama hlavy dohromady na takovou sestavu viď? Olíkovi se nejvíce líbilo video jak Venca rozřízl bazén :-). Už se vám to krátí, brzy se uvidíme. Vypereme ten loďák, který si přivezeš a v neděli frčíme dál. Těšíme se, ještě stále užívej. Pa kočko naše. Mamka, taťka, Olík. 2020-07-16 14:23:41
Bára, Jirka a Lucka Zelí Ahoj Kuliši, konec tábora se pomalu blíží. Tohle je poslední vzkaz. Už se na vás strašně moc těším!!!! Uvidíme se zítra u autobusu. Jupiiiii. Pukesuke!!!!!!! m. 2020-07-16 14:16:12
Adélka Ackermannová Ahojky Adélko, dnes nám přišel od tebe dopis. Je užasnej a ty jsi ještě víc. Moc děkujeme. Taky se nám po tobě moc stýská. Dominička už počítá noci kdy už tě uvidí. Už se jen 10x vyspinká a jede za tebou a Matyáškem do Prahy na týden na prázdniny. Tobě se to už krátí, jsme moc zvědavý, jestli se nakonec záhadu podařilo vyluštit. Velikou pusu posiláá teta Žaní, strejda Eda, Adámek a Dominička. 2020-07-16 13:35:27
Oliver Karásek Ahoj Oliver.uteklo to vid?dneska hlasi Praha oblacno,sem tam dest,pekne se ochladilo....jsem zitra a sobota prace jeste.ale vidimi se za par a pak to roztočíme drahoušku! čau Denča 2020-07-16 12:40:11
Julinka Kocmanová AHOJKY jULI,děda se mě pořád ptá,jestli jsi mu náhodou nenapsala .No,dohodli jsme se,že asi nemáš čas,protože tě pořád honí kluci( nebo snad nemám pravdu? Ale hlavně že jsi spokojená,určitě ti tam ale nedělají kakao jako v Liberci.Neboj,kakao v Liberci bude a každé ráno!Děda má na klíně melouna a pomlaskává.Asi je dobrý.Takže se na vás už těšíme a hlavně aby nepršelo.Posíláme dvě pusy paaaa B.Jindřiška a D.Toník 2020-07-16 12:16:17
Viktorka Kocmanová AHOJ Viktorinko,předpokládáme,že ten krááásný pohled jsi psala ty.Tak ti za něj moc děkujeme,hodně nás potěšil,děda s pohledem asi i spí....Už se vám to blíží,pojedete domů a pak taky k nám,že jo, moc se těšíme,ale to ty určitě víš.Počasí není pěkné,střídá se déštˇa sluníčko,ale hlavně prší.Tak doufáme že až tady budete,že bude pěkně.A to je poslední dopis od nás,posíláme pusu a ještě jednu,a moc pozdravů a užívejte Paaaaa B.Jindřiška a D.Toník 2020-07-16 12:09:34
Kája a Misty Bohdalovi Ahoj holky, pořádně si užijte poslední dny, ať máte na co vzpomínat. Kiře už se strašně stejská a má z nás deprese :-D. Moc se na Vás těšíme! Tátynek Tom 2020-07-16 12:00:18
Jachym a Kryštof Víškovi Ahoj Kluci, posílám poslední pozdrav na tábor, užijte si to ještě. My se dnes s tátou přesouváme do Prahy a v sobotu se uvidíme. Pa máma 2020-07-16 11:30:09
Adelka Timko Ahoj Ado, tenhle vzkaz budes cist nejspis v patek. A to je jeden den nez se uvidime! Uz se na tebe mooooc tesim :-) Mam vyridit pozdravy od taty a Ferdy. Posilam pusu. Mamka 2020-07-16 10:40:00
Kristy Bohdalová Kristynko, posilame ti moc pusinek. Už se vám to krátí. Těšíme se na tebe babi Vlasta a děda Pavel 2020-07-16 10:39:36
Kája Bohdalová Kájo, moc děkujeme z hezký dopis. Už se vám to krátí. Tak ať jsou ty posledni dny co nejhezčí?? Vlasta a Pavel 2020-07-16 10:36:57
Arianka Kyselova Ahoj Arianko tak jeste dva dny a pojedes domu moc se na tebe tesim tak si tam ty posledni dny krasne uzij pozdravuj kamaradky.Potom hned pojedes s mamkou a Babetou na Sumavu tak zatim ahoj tata. 2020-07-16 09:52:18
Maky a Eliška Buškovi Ahojky holčičky moje, koukám, že bohové Vám dávají zabrat, ale určitě to dáte a v sobotu už bude faraon spokojený a rád, že má svůj poklad. Mám vás moc ráda a posílám pusinky...pa máma 2020-07-16 09:46:29
Kája Brožová Ahoj Kájo, tak už i poslední vzkaz. Pokojíčky máte uklizené a všichni se na Vás stráááášně moc těšíme. Duha a Anče už nevědí co by jak moc Vás hledají. Pusu máma a táta. 2020-07-16 09:32:07
Matěj Novák Ahoj Matko, zdravime Ta z Prahy. Tak uz sa vam blizi koniec - dufam, ze ste si to paradne uzili :) Tomik sa zajtra vracia z Nemecka tak vas v sobotu budeme mat zase komplet - a ver alebo nie, ale uz sa na vas oboch moc tesime :)) Velku pusu posielaju mama a tata 2020-07-16 09:03:46
Samuel a Filip Šulman Ahoj medvídci, máme se tu dobře, ale už se na Vás moc těšíme. Až se vrátíte, pojedete na chalupu :o) Posíláme pusu. Máma a Táta 2020-07-16 08:55:06
Arianka Kyselova Ahoj Ari moc ti dekujeme za dopis,udělal nam velikou rados,taky jsme ti neco poslali ❤️a každý den se díváme na fotky a moc vam to tam slusi,pozdravuj děti a uzivej si to,moc se na tebe tesime posilame pusu .mama a tata 2020-07-16 08:38:37
Adélka Ackermannová Ahoj Adelísku!! Pěkně rychle to uteklo, viď? ;-) Ještě se 2x vyspíš a jsi zase doma. Hádám, že budete mít závěrečnou diskotéku-tak si pěkně trsni, holka moje :-) Moc se na Tebe těšíme!! Pusu v klusu, maman a tatan-satan 2020-07-16 08:28:40
Viky a Juli Kocmanovy ahoj děvenky, dostala jsem další dopis a další koresponďák. Jsem ráda, že vám balíček udělal radost:-). Viky, doufám, že už ti je dobře a půjdeš na závěrečnou diskotéku. Dneska přijede babi a už se na vás všichni moc těšíme. Hlavně Olda, který opravdu každý den mňouká u vašich dveří. Já mu stále vysvětluji, že ještě musí počkat. Tak pusu a krásný den. Mami 2020-07-16 08:27:00
Šimon a Nela Kaproví ahoj děťátka, tak už jen zítřek a v sobotu po snídaní frčíte domů. Pěkně si užijte zbytek tábora a už se na vás těšíme. Doma je nějaké podezřelé ticho :-))) Pusu Máma 2020-07-16 08:19:07
Adélka Ackermannová Ahojky Adél, jak se máš na táboře? Já dnes taky odjiždím na tábor. Už se strašně těším. Až se vrátím z tábora, tak za tebou přijedu do Svojetic na vikend - ouuu jeeee. Čus bus Adam. 2020-07-16 08:03:37
Emmča Plocková Ahoj Emmi, tak co, dorazil už balíček? Snad jo, abyste si s holkama stihly smlsnout. Tady je pršavo, ale zima není. Vlastně je docela příjemně. Koukám, jak jsi otužilá, na všech fotkách v kraťasech. Tak už jen dva dny a uvidíme se. :) Moc pusinek!!! mamka PS: Jo, Verunka si zlomila ruku na kole, tak to bude na Rybné asi mít trochu složitější... 2020-07-16 07:40:22
Ruda a Maru Ahoj Rudo a Maruško. Dnes by vám měl dorazit ještě jeden balíček. Už se moc těším až přijedete. maminka ❤❤❤❤ 2020-07-16 07:11:13
Nikolka Křivánková Ahoj miláčku, tak už se nám to krátí . Nikolko, všechno to nějak nacházejí do tašky , klidně jak ti to padne do ruky, doma na to koukneme. Pusinky máma 2020-07-16 06:25:43
Ondra a Jakub Kosinovi Ahoj kluci, tak dnes posílám poslední zprávičku, kterou snad ještě přečtete. Tábor se vám blíží do finále, Ondrášek doufám plní rady mamky ze včerejška. Počasí dnes není nic moc, ale zase lepší než vedra. Jinak si pomalu dávejte věci dohromady, Ondrášek hlavně brýle a pouzdro na ně:-). Dávejte na sebe pozor, moc se na vás těšíme, pusu posílá mamka a taťka:-). Pozdravujte od nás Vojtíška. PS. V sobotu tam budu nejpozději do půl deváté. 2020-07-16 06:00:32
Karlička z Vokovic Ahoj šmudlo akorát si nasazuju náušnice od tebe jsou krásné. tak ještě dvě noci. Přijdeme k autobusu oba s tátou možná vezmem i bílýho lotra. Sladkou pusu mamuš 2020-07-16 05:56:53
Adam Vavruška Ahoj Adamku, zasilame expresni pozdrav z line dovolene, babicky te pry zasypaly dopisy takze se urcite nenudis :] uzivej jeste posledni dny tabora, myslime na tebe. 2020-07-15 21:16:39
Nicol a Sam Pozníček ahoj děťátka moje nejmilovanější :-) asi to víte, ale kdyby ne :-) ...Bára a Jiřík měli narozeniny, tak jim popřejte :-) Počasí v Praze nepředvídatelné, tak doufám že u Vás sprchlo až večer...Dnes jsme měli v práci garden party, ale nakonec jsme museli být v naší nové relax zóně, protože byl pěkný slejváček. Až přijdete za mnou do práce, tak vám jí ukážu Bude se vám líbit :-) Všichni vás moc pozdravují!!! Mějte se fajn, užívejte a těším se až budete komentovat foty a vide, co každý den sleduj 2020-07-15 21:14:29
Bara a Jirka Zelenkovi Ahoj Baru a Jiříku :-) Všechno nejlepší k narozeninám :-) ať si užijete narozeninově svůj den . Přeje Pavlína 2020-07-15 21:05:52
Denis Ledvinka Čau Dendis, koukal jsem na fotky. Vypadá to, že se ti tam líbí. Už se na tebe s Klárkou těšíme a ještě si tam těch pár dní pěkně užij. Luky 2020-07-15 20:30:13
Jáchym a Michal Somolíci Čauky, jsem nastěhovaná na chaloupce a taťka jezdí do práce na tý svý nový káře, aby jí dobře zajel. Je tu takovej klid, až je to divný :) Ale to vy za chvíli napravíte! Pusu mamka 2020-07-15 20:27:00
Vojta a Anezka Voboraci Ahoj Vojto a Anežko, moc děkujeme za další pohled. Další pohled přišel i do Vlašimi a také Honzovi Kosovi. Všechny moc potěšil. Už se na vás moc těšíme. Dnes jsme se viděli s tetou Janou a hráli jednu hru, také vás zdraví. Užívejte poslední dny. Už se na vás moc těšíme. Máma a táta 2020-07-15 20:17:18
Áďa Zusková Ahojky Adí, tak už zbývá pár posledních dnů a jsi doma :-)! Těšíme se, myslím, že i Juli se těší moc. Dneska šla po táboře k taťkovi do práce, abych mohla na cvíčo. V pátek ji to taky čeká. Snad Vám poslední dny moc neproprší a vrátíš se nadšená jako vloni. Užívej, papa a posíláme pusu. Mamka, taťka, Juli a haf 2020-07-15 20:14:23
Natálie Kvitová Ahoj Naty, tak se vám to krátí, už se na tebe moc těšíme, bazén je napuštěný, jen aby bylo počasí, Bailey se už asi taky nemůže dočkat, ale neboj, staráme se o něj, má se dobře :-) Páťa už zase chodí do školky, tak je klidnější... :-) posílám pusu mamka 2020-07-15 20:11:29
Blešky Čus Blešáci. Lilinka už se vás nemůže dočkat. Asi vás bude na dovče dost prudit. Tak si ještě odpočiňte a nic tam nezapomeňte. Nazdar Banan 2020-07-15 19:58:14
Lůca Čermáková Ahoj kočičko,posílám Ti obrovskou pusu,už jen dva dny a budeme pohromadě.Moc děkuju za krásný dopis,užij si konec tábora,moooc se na Tebe těšíme! 2020-07-15 19:47:02
Nella Ulrichová Ahoj Nellinko, tak uz se to krati,dnes je streda, uzij si zitrek a patek uz balite. Moc se na tebe tesime, Ella řádí a teši se na tebe taky urcite moc.tak papa a davej na sebe pozor mama tata 2020-07-15 19:36:58
Marek Slaběňák Ňíňo jede lodí tou lodí výletní a komu se to hodí ať taky jede s ním. Tak už se ti to blíží chlape no čekáme tě moc! Máma tady pláče že tu nemá Marečka a je smutná. Tak si užij DISKOTÉKU A pořádně tam zatrsej ČUS BUS AUTOBUS zdraví velkej ŇÍŇO 2020-07-15 19:29:55
Annie Cidoráková Ahoj Andulko, dnes jsem poslala poslední skládací pohled, pokud Ti všechny dojdou, měla bys složit 3 obrázky, těším se na tebe, opatruj se, posílám obrovskou pusu, máma :-) 2020-07-15 19:22:16
chatka 5 Ahoj holky, moc na vás vzpomínám a přeju vám, aby faraon konečně zjistil, že poklad je u mě pod postelí. Kája M. :-) 2020-07-15 19:16:07
Jirka Zelenka Všechno nejlepší k narozeninám. Kája M. 2020-07-15 19:09:29
Bára Zelenková Čau Báro, Hodně štěstí a zdraví k narozeninám, doufám že sis hezky užila kozu, taky že už Ti přišel balíček od mámy. škoda, že nejsem na táboře až do konce, ale na Slovensku je taky fajn. :-) Kája Moškořová 2020-07-15 19:08:12
Ondra Kania Ahoj Ondro, právě jsem dokoukala video z Kuřete a směju se ještě teď :o) Super vtípek!!! Už se nemůžu dočkat až mi budeš vše vyprávět. Posílám velikou pusu, pa mamka a pozdrav od taťky 2020-07-15 18:25:41
Lukáš Valchář Ahoj Bublino,tak se blíží čas Tvého příjezdu...těšíme se na Tebe,babička děkuje za dopis.Oslavime tatovo narozeniny,užij si v pohodě těch pár dní a pá a pusu, máma,táta a Johny....p.s. Stuart není kluk ale holka ? 2020-07-15 17:58:26
Šimča Novák Ahoj padouchu, všichni mi žalují, že od tebe zase nepřišel žádný pohled...příště to napíšeme už doma a pak to jenom pošleš, to by mohlo klapnout, ne? Budeme vás vyzvedávat v pátek večer kolem 20hod. Bylo by fajn, abyste měli zabaleno, abychom ještě stihli někam dojet.Procvič svaly, ať ty závody za něco stojí!Ještě zabojuj i na táboře, ať najdete poklad a vyhrajete!Máváček mamka 2020-07-15 17:45:15
Rozísek Novákovic Ahoj mazlíku, konečně jsem koupila žrádlo pro rybičku. Radostí skoro vyskočila z akvárka.Taťka zase čistí bazén. Na zahradě už zrají první borůvky a rajčátka. Zkusím vám je přivézt na víkend sebou. Moc se v pátek těším na pomazlení! Mamka 2020-07-15 17:39:51
Matěj Novák Ahoj Máťo, moc ti děkujeme za pohled, udělal nám radost. Až přijedeš, musíme se vidět, abys nám vyprávěl, jak sis to na tom táboře užil. Moc tě zdravíme a posíláme pusu. Vlastinka, Kačka a Peťa, Barča a Vojta. 2020-07-15 17:28:19
Nella Ulrichová Ahoj Nelli, ellouš je od úterý doma, prý hlavně spí, ale v pátek jedeme znovu. pozdravuje tě Jarka, dívali jsme se na fotky, ale nikde jsme tě nenašli. Tak snad příště . Měj se hezky. děda R. 2020-07-15 17:18:32
Anička Fraňkova Ahoj ještě jednou, zapomněla jsem poděkovat za 2 korespondenční lístky a dopis s překvapením v podobě balíčku, došly včera a dnes. Paa pusu máma 2020-07-15 17:09:29
Anička a Maruška Fraňkovy Čauky kočky, posílám rychlý pozdrav z mé dovolené :-)) mám se stále skvěle, ale už se mi to krátí ..... mějte se krásně, mám vás rada a posílám velkou pusu. Paaaa máma :-)) 2020-07-15 16:57:23
Niky Běhalová Ahoj Niky, dneska taťka poslal asi poslední dopis, snad ti dojde. Už nebudeme nic psát, už by to nestihlo dojít. Posíláme pusu mamka s taťkou ???? 2020-07-15 16:55:07
Viky a Basti Schade Ahojky zlatíčka! Ve čtvrtek vyrážíme s Papa na výlet a Bellinka pojede s námi. Jsem zvědavá jak bude zvládat cestu autem. Každý den koukám na nové fotky a hledám a hledám zda vás tam někde uvidím. Musím říct, že to někdy dá opravdu práci než vás najdu. Moc se na vás těšíme a už se nemůžeme dočkat až budete doma. V sobotu si zajdeme v Sázavě do cukrárny, ??"mňam", snad nebudete proti. Pusu posílá mamka, Papa a Bellinka!? 2020-07-15 16:52:12
Eli Bartošovou Ahoj Elinko, dnes nám přišel pohled od tebe. Měli jsme s tátou velkou radost. Doufám, že jsi ten vypadlý zoubek neztratila. Pozdravuj Terezku. Moc se na tebe těšíme! Pusu máma a táta 2020-07-15 16:50:09
Barunka a Jiřík Zelenkovi Ahoj Baru a Jiříku, přejeme vám všechno nejlepší k dnešním narozeninám a posíláme pusu! Malé dárečky předáme v sobotu. Pa pa teta Jitka a Roman 2020-07-15 16:39:07
Terezka Eislerová Terezko, zdravíme Tě srdečně z Košařisk. Obdivovali jsme Tvoje krásné HVĚZDY! Vystoupení se Ti moc povedlo. Těšíme se na setkání - už příští týden - na jižní Moravě. Babi a děda. 2020-07-15 16:24:38
Terezka Eislerova Teda TERI! Dneska jsme viděli videa z Kuřete- to bylo parádní!!!! Jste šikuly, krásně vymyšleno, hvězdy jsi vypilovala na 1***! Tleskáme, zdravíme i kamarádky z týmu, užívejte, těšíme se na Tebe! Máma a táta 2020-07-15 16:10:47
Jachym a Kryštof Víškovi Ahoj kluci, právě se chystáme s tátou a babi do indické restaurace v Třeboni, určitě tam spolu taky zas zajdem. Viděla jsem vás na fotkách - super. Těšíme se všichni na vyprávění. M+T+M 2020-07-15 15:53:17
Vojta Šeba Ahoj Vojtíšku, to jste se dnes zase ohřáli. Já jsem pořád doma a něco poklízím. Už mě to neba. Už se těším, že se v sobotu vrátíš a budeš mi vyprávět. Měj se hezky a pozdravuj kluky. Pusu posílá máma a táta 2020-07-15 15:49:19
Lauris Koderis Ahoj Mysko, tak doufam, ze balicek i dopis dorazily a mela jsi radost :-) V sobotu te vyzvednu u Busiku ja, a pofrcime domu, kde na tebe uz bude cekat Teuska, Davidek a Maca :-) videla jsem tvoji fotku a udelalo mi to velikou radsot, jak jsi se tam na ni hezky smala :-) Takze opet a znova posilam velike pusinky, obejmuti a stipanec do zadku :-)) paaaa Mamka 2020-07-15 15:21:39
Anička a Kačenka Zákoutská Ahoj holky, dneska dorazila pošta od vás. Díky moc. Babičce Jarmile a klukům jsme to přeposlali přes WhatsApp. Aničko, to je bezva, že se ta zarážka našla. Tak budeš mít alespoň náhradní. Kačko, plyšáci by se už do krabice nevešly, lepší jsou bonbóny. Ne? Už se vám to krátí a za chvilku se uvidíme. Pusu máma a táta. Písk, písk ❤️ ? Tulík a Bambulka 2020-07-15 14:49:13
Nikolka Křivánková Ahoj miláčku, teda teď jsme s tátou koukali jak krásně běháš!!!!Jsi naše šikulka!!!!!Nám praskla v práci voda, tak máme zase veselo- museli jsme zavřít a teď čekáme na opraváře. Snad to brzy opraví a budeme moci zase otevřít. Už se nám to krátí a v sobotu doufám, že mi skočíš do náruče. Pusu máma a táta 2020-07-15 13:59:30
Marek Slaběňák Ahoj Máro, nikomu jsi nenapsal, tak doufám že to znamená že se máš dobře ?. Tady už se na tebe těšíme a i na to, jak spolu vyzkoušíme drona. Už se ti to krátí, co? Volej až dorazíš domů a domluvíme se kdy k nám budeš chtít. Zatím ahoj, pozdravuje...Táta, Mates, Pavlína a Anetka. 2020-07-15 13:52:14
Lucka Rebhonová Ahoj Lucinko, posílám moc pozdravů z Prahy. Hezky si užij zbytek tábora. Pusu mamka 2020-07-15 13:38:14
Adélka Ackermannová Ahoooj Adélko,moc děkujeme za dopis, udělal nám vééélikou radost :) Bohužel už ti nestihnem poslat balíček, jak píšeš v dopise :( Pošta už by to nestačila doručit, protože už jedeš za pár dní domů :( Tak se nezlob, posíláme moooc pusinek. Pac a pusu teta Johí a strejda Ondra :* 2020-07-15 13:36:26
KARLIČKA MATEI Ahoj ty moje spisovatelko moc děkuju za bohatý dopis a moc moc děkuju za dáreček. Se divím,že ta obálka vůbec dorazila,vážila hodně přes povolený limit. Teta alena vzkazuje Malvince, že jí roztrhne jako hada žádný dopis nepřišel Prosím vyřiď jí to. A také jí vzkazuje,že jí posílá pusu. V sobotu na viděnou. Mamuška 2020-07-15 13:25:32
Elisabeth Bartošová Ahoj Eli, už se nemůžu dočkat až přijedeš❤️ Doufám, že si užíváš poslední dny na táboře. Pozdravuje tě Marco ❤️Myslím na tebe, pa Gábi 2020-07-15 11:48:47
Bára a Jirka Zelenkovi Ahoooj, dneska je středa 15.7 a někdo tu má narozeniny. Přeji všechno nejkrásnější, hodně štěstíčka,zdravíčka,lásky,uspechu a at se vam splni vsechna vase přání❤️❤️❤️ 2020-07-15 11:28:44
Kája Brožová Ahoj Kájo, jak dopadlo KUŘE? Všichni tě moc pozdravují. Pohledy už raději neposíláme. Velikou pusu máma a táta 2020-07-15 11:10:13
Klarka Satrapova Ahoj Klarinko, balicek jsem poslala tak doufam ze ti stihne dojit pred odjezdem:) Jestli jo tak se prosim rozdel s kamaradkama!!pusinku mamka, tata a nela 2020-07-15 10:59:11
Adélka Ackermannová Ahooooj Adi, Tak už 4.den štípu dřevo, aby vám v zimě nebyla zima. Dixinka mě pozoruje, ale nepomáhá. Děda udělal ve stodole nový okno, to budeš čubrnět. Teď se můžeme koukat ze stodoly k ohništi a na trampošku. Příští týden se chci vrhnout na natření a postavení vašeho punkáčskýho domečku. Měj se náááádherně a už to máš za pár. Pusu Babí, děda a Dixí a děkujeme za bonbónky 2020-07-15 10:45:48
Adelka Timko Posilala si pohled i babi a dedovi do Kaplice.? Urcite by jim udelal velkou radost. Posilam pusu. Mamka 2020-07-15 10:32:23
Adelka Timko Ahoj Adelko. Dneska mi prisly od tebe hned dva pohledy. Diky. To vis, ze se na tebe moc tesim. Balik ti uz bohuzel poslat nestihnu, do tabora by dorazil az kdyz uz tam nebudes. Tak pristi rok to napravim ? Rovnou od autobusu pojedeme na obed do restaurace, tak tam si nejakou sladkost urcite das. Myslis, ze by jsi se mohla dnes vecer ve sprse poradne vydrhnout? Aby nas do te restaurace vubec pustili, vis jak si se vratila loni a musela jsem te nejdriv v kempu vydrhnout...? Posilala si pohled i ba 2020-07-15 10:29:53
Luky Barták Čau bobe,díky za rozsáhlý dopis s jedinou informací, že balíčky nic moc :-).křeček je v pořádku, neboj:).Doufám, že jste včera s Jirkou a Barčou pořádně oslavili narozky. Už začni balit,ať do pátku vše najdeš :).pa.M. 2020-07-15 09:50:08
juli val ahoj Juli, mám pro Tebe trochu nepříjemnou zprávu; přeobjednali Tě z 28.7. na 11.8., takže to budeš muse vydržet i na Moravě...... pa pa pa, vla 2020-07-15 09:30:13
Nikolka Běhalova Ahoj Nikolko,moc se na tebe těsim a posilam ti moc pusinek,babicka ,Kaja a kluci 2020-07-15 08:47:59
Karolínka a Matýsek Strieborní Ahoj Bobánci, konečně hezké počasí, už se vám to krátí, tak si ještě užívejte přírodu a skvělé lidičky a my se na vás s tatínkem už moc těšíme!!! mamka 2020-07-15 08:40:10
Filip, Anet, Mari a Matěj Blešáci ahoj Blešky, dnes je středa a Vám se to pomalu krátí. Dnes jsem poslala poslední pohled. Počasí vám přeje, což je fajn. Anet, přihlásila jsem tě tedy na oba termíny soustředění. Už se na vás těšíme, užívejte poslední dny na táboře. pozdrav všem :-) 2020-07-15 08:39:19
Anička Cidoráková Hurá, byla vajíčková k snídani :). Moc pozdravuj svůj žaludeček, snad přežil i vaše vaření v přírodě :). FOTOGRAF by mohl chvíli fotit vaši partičku, nějak jste mimo objektiv..že mu vzkazuju..Počasí parádní, pošta nedorazila, tady chodí jednou za 2 dny, nechápeš... měj se nejlíp až do poslední chvíle tam!!!! pusuuuu bV 2020-07-15 08:37:50
Tomáš Papáček Čauky Tome! Zdravím tě z Prahy. Právě jsem si doprohlížela fotky. Vypadá to,že se rozhodně nenudíte. Ve čtvrtek jdu na kontrolu s tou mojí nohou,tak snad už mi dovolí chodit. Všichni se na Tebe těšíme. Měj se krásně. Káča 2020-07-15 08:35:33
Maruška a Ruda Šena Ahoj zdraví Brno.Hledala jsem vás na fotkách,ale nenašla asi se nefotíte.Tabor bude už končit a tak doufám že jste spokojeni.Moc pozdravů babi a Ema❤️?? 2020-07-15 08:29:45
Matěj Stindl Ahoj Matějdo, doufám, že se máš pořád stejně nádherně..další pohled už nepřišel, tak se ti asi balíčky došli a dobrot máš dost :-) My se máme taky dobře...malujeme s Taťkou v bytě a já už se těším až nám pomůžeš !! Tak užívej teď už to uteče hrozně rychle ..Pusu Máma a Táta 2020-07-15 08:18:32
Viky a Juli Kocmanovy ahoj holky, tak jsem koukala na fotky, že jsme měli akce Kuře a Juli s kámoškama se přihlásily. To je super. Copak jste měly za číslo? Máte hezký počasí, tak to jsem ráda. To běhání s tou obručí vypadá hodně vtipně, těším se, až budete vyprávět, co to znamenalo. Tak už se moc těšíííím. Včera mě Oldík kousal z lásky do nosu, když se u mě mazlil. Už se na vás taky těší. Včera poslala ještě pohledy. Tak zatím a brzy navi. Mami 2020-07-15 06:51:38
Adélka Ackermannová Ahoj Áďo! Rozárka prý měla obrovskou radost z pohledu, který jsi jí poslala a už se na Tebe moc těší?Jsi moje šikulka!❤️Matyášek řádí s Bruníkem na jedné chalupě a my s tátou chodíme do práce. V sobotu se ale všichni potkáme doma?Móóóc se na Tebe těšíme!!Pusinky,mamka a taťka 2020-07-15 06:44:07
Nikolka Křivánková Ahoj Sluníčko, koukala jsem na fotečky a máš tam spoustu krásných obrazků, těším se až ti je budu moci ukázat. Nikolko, nechceš si občas vyměnit to tričko? Pokud ví máš jich plnou tašku, tak šup. Pusinky máma a táta 2020-07-15 06:24:35
Papáček Tomáš Ahoj Tome, každý den si prohlížíme fotky z vašeho tábora. Je vidět,jak si to tam hezky užíváte. Emilka děkuje za pohled a s Honzíkem tě moc pozdravují. A my všichni taky. Těšíme se na tebe a až přijedeš,zajdeme si na ten slíbený obídek. Papa a za všechny babička Mahu. 2020-07-15 05:30:10
Ondra a Jakub Kosinovi Ahoj kluci, je polovina týdne a v pátek začnete balit. Hlavně vše projděte a zkontrolujte. Já dnes jedu pro kuličky do Ikei, tak je někdy budete mít. Už se na vás moc těšíme, i kočky vás už vyhlížejí. Mourek , když přijedeme domů, tak za mnou chodí jako pejsek, abych náhodou zase neujel. Lehne si ke mě a sleduje mě. Dávejte na sebe pozor, máme vás moc rádi, pusu mamka a taťka:-):-). Pozdravujte od nás Vojtíška:-) 2020-07-15 05:29:08
Nicol Pozníčková Ahoj Niki, prý si vzkazy ani nečteš..tak nevím jestli mám vlastně psát :-):-):-) Ale mám radost, že na to ani nemáš čas a užíváš tábora :-) Výlet se povedl, počasí zatím taky, tak to máte všechno super! Posílám pusu, mám tě ráda a už se těším na vyprávění :-) máma 2020-07-15 05:24:36
Sam Pozníček Ahoj Samíku, doufám že jsi našel hodně diamantů a přivezeš nějaký kamínek taky domů mamince do prstenu:-) Užívej archeologických zážitků a doby egyptské :-) Podle fotek je vás tam hodně pragováků, to je bezva!!! Těším se až budete vyprávět :-) Pusu posílá máma 2020-07-15 05:21:05
Adam Vavruška Ahoj Áďo, moc tě všichni zdravíme. Dneska jsme vzali kluky na odrážedla na Smědavu a moc se jim tam líbilo. Až tu budeš v srpnu, vyrazíme všichni :-) Právě jsme se dívali na nebe na kometu, která prolétá kolem země a tento týden je krásně vidět. Tak se můžeš po setmění mrknout, jestli ji ze Sázavy taky uvidíte. Měj se krásně, všichni tě zdravíme a těšíme se na tebe. 2020-07-14 21:55:11
Karla Malvína Marie Čau holčičky koukala jsem na fotky a máte tam jednu krásnou ve 3 a Karlička se ani nemračí. Moc vám to tam sluší!! Pusu teta Petruna a mamuš 2020-07-14 20:46:10
Natálie Kvitová Ahoj Naty, tak dnes jsme ti konečně poslali balíček. Dopisy nám přišly, ale taťkovi nevím, ještě nedal vědět. Jsme rádi že se tam máš dobře a že se ti tam líbí. To lízátko z balíčku je od Patrička, prý ať se máš dobře. Všichni tě zdravíme a myslíme na tebe a sledujeme fotky i videa. Pa mamka a spol. :-) 2020-07-14 20:35:36
Bára a Jirka Zelenkovi a Luky Barták Ahoj oslavenci, přejeme Vám vše nej, nej, nej k dnešním narozeninám! Parádně si ten svůj den všichni užijte! Romana a Pavel, rodiče od Ondry 2020-07-14 20:27:32
Ondra Kania Ahoj Ondro, právě jsem koukala na nové táborové fotky a máte tam s klukama jednu perfektní jak hrajete Bang a taky jsem tě viděla lenošit v lese na karimatce a v zápalu nějaké hry :o) Je vidět, že si parádně užíváš :o))) V Praze dnes bylo teplo, tak snad bylo stejně i na Sázavě a stihli jste se vykoupat?!? Dnes - středa - by Ti měl přijít poslední balík, doufám, že Ti jeho obsah udělá radost. Zdravíme tě a posíláme velikou pusu, mamka a taťka 2020-07-14 20:20:31
Romča Janovská Ahoj Kočko,jak se máš? Zřejmě se ti tam líbí jelikož nepíšeš. Ani jsi nedala vědět jak došel balík a jestli to stačilo :-) Tak si to tam užij a davej na sebe pozor. Všichni z domova tě pozdravuji..tj táta Kulička,Arci,Tinka a Kulda. Líbá máma 2020-07-14 20:02:38
Rozálka a Šimon Novákovi Ahoj Rózko a Šímo, dnes jsem byla v práci v Praze a pak jsem se stavovala u tety Jíti. Moc vás pozdravuje. Taky jsem vám už nakoupila zásoby na další tábor. Snad jsem se trefila do těch správných dobrot. Posíláme pusu a pohlazení mamka a taťka 2020-07-14 20:02:32
Kristýnka Bohdalová Mistýnku, to je paráda, že pojedeš k moři, to si užiješ. Představ si jaká jsem popleta. V neděli jsem vám napsala dopisy a byla přesvědčená, že jsem je hodila do schránky. No a dnes večer jsem zjistila, že je mám v kabelce. Takže to hned ráno napravím Pusu babi Vlasta 2020-07-14 20:00:27
Kája Bohdalová Kateku, všechno nejlepší k svátku. Doufám, že jsi to skvěle oslavila, pusu Vlasta 2020-07-14 19:56:22
Anička a Kačka Zákoutská Ahoj Aničko a Kačko, dnes jsme s tátou koukali na vaše nové fotky. Našli jsme vás tam, jak piknikujete v lese na karimatce a jak baštíte zmrzku v jídelně :). Mňam, taky bych si hned jednu dala. Ve čtvrtek se chystám navštívit prababičku. Už jste jí psaly? Koresponďák pro dědu Libora došel, teta ho předá. Už se moc s tátou těšíme, až budeme všichni v Abertamech. Musím začít dělat seznam, co s sebou zabalit. Pusu máma a táta 2020-07-14 19:56:16
Terezka Eislerová Ahoj Teri,koukali jsme na fotky z Kuřete a hodně by nás zajímalo v čem jste soutěžily? ;) Moc vám to tam sluší. Užij si pár posledních dní a těšíme se na Tebe. Sladkou pusinku. Táta a Máma 2020-07-14 19:48:26
Annie Cidoráková Ahoj Andulinko, moc Tě zdravím z Prahy, už se vám to krátí, těším se na sobotu, opatruj se, posílám obrovskou pusu máma :-) 2020-07-14 19:40:44
Nella Ulrichová Ahoj Nelouši, tak se nám dnes vrátila Ella z chalupy, během 10 minut usnula a stále spí. zítra nám začíná standardní režim -venčení. Dnes bylo krásně, tak snad si to užíváte, pozdravuj Nellu a Šimona a mějte se fajn. táta 2020-07-14 19:29:24
Klarka Satrapova Ahoj Klarecko:) moc na tebe myslime a tesime se na tebe. Zatim si krasne uzivej, a pozdravuj Stelinku! Hodne pusinek posilame!!!! Mamka , tata a Nela 2020-07-14 18:58:45
Lauris Koderis Ahooooj Myškoooo ❤️❤️❤️❤️ Už se na tebe taaaaak těším!!! Posilame všichni pusuuu! Miluju te moc Mama 2020-07-14 18:54:59
Tomík Papáček Ahoj Tomíno, jak si užíváš? Dneska od tebe přišel pohled Emilce! Stihli jste najít toho uneseneho člena týmu? Pořád máte co dělat, viď? Pozdravuj kluky a užívej si to. Přišel ti balíček? Moc tě s tátou a Čendou zdravíme a Honzík je na Vratech. Už se tě nemůže dočkat!!! Pa mamča. 2020-07-14 18:46:15
Niky Běhalová Ahoj Nikolko, posílám pusu do tábora. Zítra už je středa a pak už jen dvě noci a hurá domů. Pa mamka s taťkou 2020-07-14 18:35:05

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com  • Error, form does not exist or is not published.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com