4.května 2020 - Informace rodičůmVážení rodiče táborníků,

  vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a informacím, které na základě ní dostáváme od kompetentních míst, je stále více pravděpodobné, že ohledně konání letošních dětských táborů není nic definitivního a dost možná nebude ani do (plánovaného) začátku tábora. Předběžné informace dávají tušit několik možných scénářů:

1. tábory se uskuteční až v druhé polovině prázdnin, nebo vůbec 2. tábory se sice uskuteční, ale pro omezených počet účastníků 3. tábory bude možné uskutečnit pro všechny, ale za přísně stanovených podmínek (kterými mohou být požadavky jak na zdravotní stav a rodinné kontakty dětí, tak na povinné dezinfekce, zřízení většího počtu izolačních lůžek, provozní opatření, že děti budou moci být ubytování a stravování pouze v malých skupinkách odděleně od ostatních a podobně (což fakticky také může znamenat omezení počtu účastníků). 4. tábory se neuskuteční vůbec. Lze si však představit i kombinace některých scénářů, nebo nějaké další. Veškerá opatření – i když je vláda v příštích týdnech vyhlásí – ale bývají podmíněna stabilní, nebo zlepšující se epidemiologickou situací a při jejím zhoršení přestanou tato pravidla platit, nebo se opět výrazně změní.

   Pro nás je samozřejmě naprosto nejhorší scénář moci uskutečnit tábor s omezeným počtem účastníků, protože bychom museli vybrat část dětí (i vedoucích), kteří celý rok plánují a těší se na tábor a na své kamarády, a přesto by na tábor jet nemohly, jen proto, že dostane přednost někdo jiný. Tato nucená „Sofiina volba“ by rázem udělala ze všech „smířených“ jen šťastné a nešťastné, a právem by se každý ptal: „Proč právě my nemůžeme jet (když právě my to potřebujeme více než jiní a těšíme se také více a více to pro nás znamená…)“ a přesto bychom tuto variantu asi využili před variantou zrušit tábor úplně a oznámit všem, že na tábor nepojedou všichni (i když úplné zrušení tábora by to bylo spravedlivější a fér). Připravte se prosím, a připravte i své děti, na zcela reálnou variantu, že Vám budeme nuceni oznámit třeba týden před táborem, že Vaše dítě na tábor nemůžeme vzít, a to i v případě, že tábory se v nějakém režimu konat budou. Děkujeme za pochopení.

   Pokud by se tábor neuskutečnil, nebo se uskutečnil bez Vašeho dítěte (nikoliv vaší vinou), tak se budeme snažit nést naprostou většinu provozních nákladů sami a vraceli bychom Vám takřka celý uhrazený poplatek (odečteno bude pouze 150-200 Kč na část fixních nákladů). Jestliže zrušíte účast dítěte z důvodu na vaší straně, bude Vám účtován storno poplatek dle smluvních podmínek. Pokud by se tábor uskutečnil v malém počtu účastníků a při potřebě zabezpečit nákladná epidemiologická opatření, tak neplánujeme cenu tábora navyšovat, a to ani v případě, že nepokryje zvýšené náklady a opět bychom tyto náklady nesli sami z vlastních zdrojů (a to i přesto, že na současné situaci neneseme žádný podíl).

   Nikdo si ale nemůže dovolit plánovat letní tábor, nebo účast na něm až v den odjezdu. Pro nás jako organizátory z toho vyplývá nutnost připravovat tábor tak jako by se měl uskutečnit podle plánu – a to je zejména: dohodnout výchovné pracovníky, nasmlouvat kuchařky, objednat dopravu na tábor a zpět, připravovat táborovou základnu pro provoz (zajištění vzorků vody, posekání trávy, zajištění odvozu odpadků a odpadních vod a mnoho, mnoho dalšího) nejpozději 1-2 týdny před táborem pak nakoupit potraviny a další vybavení. Pro Vás jako rodiče dětí přihlášených na tábor pak vyřídit potřebná potvrzení od lékaře, doplnit chybějící vybavení pro dítě, zaplatit cenu poplatek za tábor. To vše s vědomím, že se i třeba pár dní před táborem můžeme dozvědět, že se tábor neuskuteční, nebo že na něj nebudeme moci jet.

Co v tuto chvíli:    Předběžně vláda avizovala, že by nějaká informace a první podmínky k pořádání letních dětských táborů mohly být k dispozici v polovině měsíce května. Kdybychom takovouto informaci dostali, budeme Vás samozřejmě informovat. Nejpozději do 20. května (ať už kompetentní orgány nějakou informaci vydají, nebo ne) bude třeba zaplatit účastnický poplatek. Jestli Vám na tábor někdo přispívá (zdravotní pojišťovna, zaměstnavatel, odbory a pod) začněte raději řešit v přiměřeném předstihu. Potvrzení od lékaře asi zatím nevyřizujte, protože dnes ještě není zřejmé, zda nebude nějak spojeno s prohlášením bezinfekčnosti, nebo vyžadování nějakého potvrzení o zdravotním testování. Již v tuto chvíli bychom Vás chtěli požádat, pokud se vaše plány v souvislosti s aktuální situací natolik změnily, že už nyní víte, že účast vašeho dítěte na táboře je nepravděpodobná, abyste nám to již nyní oznámili.

  Držme si navzájem palce a hlavně buďte zdrávi, protože i když nám to někdy tak nemusí připadat, tak jsou důležitější věci než náš tábor a tak to musíme všichni brát.

S pozdravem Vedení tábora