Informace k placení táboraPlatbu za tábor ve výši 4970,- Kč můžete provádět již nyní, nejpozději však do 15.5.2019, a to na účet č. 234538399/0300. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte (bez lomítka). Bez správného zadání VS nebude možné platbu spárovat s konkrétním dítětem.

Před zaplacením si ověřte, zda neexistuje možnost, že by Vám cenu za tábor nebo její část uhradil zaměstnavatel, odborová organizace, zdravotní pojišťovna, případně nějaký jiný subjekt. Pokud budete potřebovat vystavit fakturu nebo potvrzení o účastni na táboře, napište nám e-mail.

Vedení tábora