16.března 2018


Platba za tábor


Platbu za tábor by bylo vhodné uhradit do poloviny května, ale pokud chcete mít tuto nepříjemnost za sebou, můžete již nyní posílat platby na účet č. 234538399/0300. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte (bez lomítka). Cena tábora je 4870,-Kč. Pokud můžete, zkuste využít příspěvky, které často poskytují zaměstnavatelé z různých fondů, odborové organizace, ale i zdravotní pojišťovny. Na vyžádání vystavíme Vašemu přispěvateli fakturu, nebo potvrzení o účasti na táboře.