5. července 2017, Sázava-Sedliště

 

 

I když dlouhá cesta po okolí byla už za námi, král z nich chtěl podat velkolepé hlášení. Všichni šlechticové proto zasedli v dopoledních hodinách se svými písaři ke stolům a sepisovali příběhy ze svých cest. 

Po přísunu nových informací král pochopil, že je třeba být ve střehu a začít připravovat naše království na bojová tažení. Abychom usnadnili našim rytířům cestu na všechny fronty, proměnil své šlechtice na chvíli ve stavební inženýry a požádal je o stavbu mostů a strážních věží přes nedaleký potok. Sama výsost po dostavbě sama zapálila ohně na strážních věžích a přejela slavnostně jako první po nejlepších mostech. 

Po náročném odpoledni přišla na řadu večer královská zábava v podobě honu. Divokou zvěř v lesích lovily děti v plné v lovecké výbavě se štíty. Někdo ulovil vzácné jeleny, někdo dokonce přiběhl s úlovkem v podobě opice, které uprchla z blízkého cirkusu. Král byl spokojen a hon byl prohlášen za víc než úspěšný. 

Ani tím ale den pro některé rytíře neskončil. Noční tažení v podobě výjezdu do okolních vesnic jen se svíčkou, mapou a sirkami měl prokázat schopnost orientace v hlubokých lesích. Pro některé to byla hračka, někteří objevili, že je ještě co zlepšovat. Nakonec se ale do královského města v pořádku vrátili všichni a vyrazili si odpočinout a nabrat síly na další den.