1. července 2017, večerní program , Sázava-Sedliště

Ve večerních hodinách se král sešel v lesích poblíž svého panství potají se svým bratrem, který žádal o pomoc při obraně svého státu. Na tajnou poradu byli pozváni i všichni poddaní, kteří ale byli svědky nečekaného zvratu. Špehové našeho krále přiběhli s novinkou, že i naše zem je v ohrožení. Ubránit celou zem je teď tedy na nás. Po cestě z porady šlechticové pozvaní na Sázavský hrad potkali v lesích ale i vědmu, která jim předala osudovou informaci o tom, jak bránit a zvítězit. Nic tedy není ztraceno. Je čas zahájit rytířský výcvik a rozjet se do strážních hradů na hranicích. V jakém složení ale vyrazí, rozhodne až osudové psaní přečtené při východu slunce. Za krále!