13.den


Po vylodění na jihu Vikingské země vyhlásil král na oslavu šťastného návratu domů vikingskou olympiádu. Jarlské družiny si zaházely čuníkem, kličkovaly zaneřáděnou ovčí ohradou, střílely na terč, běhaly v plné vikingské polní a zúčastnily se spousty dalších nápaditých disciplín. Nepříjemné překvapení čekalo na naše válečníky po návratu do základního tábora. Po dobu jejich nepřítomnosti napadly vikingskou zemi cizí germánské kmeny a vyplenily velkou část země. Po zjištění informací, kde se Germáni nacházejí, se jarlské družiny vydaly na bitevní pole a po neuvěřitelně udatném boji získaly všechno své bohatství i vládu nad svou zemí zpět. Král jako odměnu za mimořádnou odvahu jmenoval nového krále, nového nejvyššího vojenského vojevůdce a správce královské poklady. Všichni válečníci byli odměněni za mimořádné úspěchy v největší dobyvačné výpravě vikingského národa v celé známé historii.