Koráb CTH 1 CTH 2 CTH 3 CTH 4 CTH 5 CTH 6 CTH 7 CTH 8 CTH 9 CTH 10 CTH 11 CTH 12 CTH 13 CTH 14 CTH 15 CTH 16 CTH 17 CTH 18 Celkem
Black Waters Squat 5 6 37 16 30 32  25   30  10  12  15  35           259
Smrtící perla 10 4 33 40  24  21  28   30  30  10  8  18  45           301
Loď duchů 4 3 13 44  12  12  50   30  30  2  21  30           257
Žraločí zub 6 5 45 28  18  15  36   20  30  30  20  27  15           295
Černá archa 3 10 9 20  27  27  40   15  30  20  14  18  35           268
Bludný Holanďan 11 9 33 12  30   5  30 20   27  25           213
Černá perla 7 1 25 15  12  10  30   30  6 21   20           193
Titanic 8 9 21 36  12  24  45  30   20  18 24   50           300
Modrý hejvy 12 9 17 32  21  18  16   35  30  20  16  21  25           272
Chladnokrevné oční bulvy 9 3 41 24  27  20  40  30  10  10  30  40            293

 

CTH 1 Pirátský zákon
Aby se mohli stát všichni piráty, musí složit pirátskou zkoušku. Kapitán Flint ukryl text pirátského zákona v lese. Jednotlivé koráby si musí svůj slib najít, složit a podepsat. Aby to neměli tak jednoduché, tak z každého korábu byl vybrán jeden škůdce, který škodil ostatním korábům - chytal piráty a kradl jim části textu slibu. Vše je na čas. Nejrychlejší koráb získá body na cestu k pokladu. 
Výsledky:


Pořadí

Koráb

CTH 1

1

Modrý hejvy

12

2

Bludný Holanďan

11

3

Smrtící perla

10

4

Chladnokrevné oční bulvy

9

5

Titanic

8

6

Černá perla

7

7

Žraločí zub

6

8

Black Waters Squat

5

9

Loď duchů

4

10

Černá archa

3

CTH 2 Pirátské zkoušky
Všichni složili pirátský slib. Aby byli opravdovými piráty, schází jim jen složení pirátských zkoušek. Zkoušek je 10 - Živý uzel, Opilecký krok, Ráhno, Bdělé oko, Puzzle, Plnění sklenice, Rybářské sítě, Bouře, Přelez, Společný krok. Pokud Koráby splní jednotlivé úkoly, budou jmenováni pirátem a dostanou Pirátský glejt a hodnost „záplatovač plachet“. Při plnění her je důležitá spolupráce.
Výsledky:


Pořadí

Koráb

CTH 2

1

Černá archa

10

2-4

Bludný Holanďan

9

2-4

Modrý hejvy

9

2-4

Titanic

9

5

Black Waters Squat

6

6

Žraločí zub

5

7

Smrtící perla

4

8-9

Chladnokrevné oční bulvy

3

8-9

Loď duchů

3

10

Černá perla

1

CTH 3 Lov ryb
Jednou ze základních dovedností námořníků je lov ryb. Protože většinu naší plavby za pokladem strávíme na lodi, budeme se živit hlavně rybami, které si sami ulovíme. Proto se kapitán Flint rozhodl otestovat dovednosti všech pirátů v rybolovu. Nejlepší rybáři dostanou další písmenka do tajenky vedoucí k pokladu. 
Výsledky:


Pořadí

Koráb

CTH 3

1

Žraločí zub

45

2

Chladnokrevné oční bulvy

41

3

Black waters squat

37

4-5

Smrtící perla

33

4-5

Bludný holanďan

33

6

Černá perla

25

7

Titanic

21

8

Modrý hejvy

33

9

Loď duchů

13

10

Černá archa

9

CTH 4 Dřevorubci
Hra proběhla na několika stanovištích v táboře a v lese. Piráti musí prokázat svůj um při práci se dřevem. Při jednotlivých úkolech se musí piráti střídat. Každý koráb si s sebou nese dřevorubecký průkaz, do kterého se zapisují jednotlivé výsledky. Koráb, který získá nejvíce bodů za splněné úkoly, dostane max. možný počet písmen do tajenky vedoucí k nalezení pokladu. Ti co svou zručnost prokážou nejhůře, dostanou nejmenší počet písmen do tajenky. 
Výsledky:


Pořadí

Koráb

CTH 4

1

Loď duchů

44

2

Smrtící perla

40

3

Titanic

36

4

Modrý hejvy

32

5

Žraločí zub

28

6

Chladnokrevné oční bulvy

24

7

Černá archa

20

8

Black Waters Squad

16

9

Bludný holanďan

12

10

Černá perla

8

CTH 5 Rabování - přenes co můžeš
Je po boji. Piráti mají za úkol prohledat celý tábor a vše, co má cenu, přinést. Odměna bude jistě bohatá. Piráti hledají podle seznamu věci, které jsou ukryté v táboře.
Výsledky:


Pořadí

Koráb

CTH 5

1

Black Waters Squad

30

2

Černá archa

27

3

Smrtící perla

24

4

Modrý hejvy

21

5

Žraločí zub

18

6

Černá perla

15

7

Titanic

12

8

Chladnokrevné oční bulvy

9

9

Loď duchů

6

10

Bludný Holanďan

3

CTH 6 - Do přístavu
Nejvyšší korzár všech pirátů zaslechl poplašné zprávy. Chystá se velká akce proti pirátům. Najdou se dobrovolníci, kteří zkusí proniknout do královských přístavů a zjistit další informace? Odměna bude bohatá! Její velikost bude odpovídat nebezpečí a vynaloženému úsilí.


Pořadí

Koráb

CTH 6

1

Bludný Holanďan

30

2-3

Černá archa

27

2-3

Chladnokrevné oční bulvy

27

4

Smrtící perla

21

5

Modrý hejvy

18

6

Žraločí zub

15

7-8

Loď duchů

12

7-8

Černá perla

12

9

Black waters squad

6

10

Titanic

3

CTH 7 Boj o perly
Vodami, které kontrolujeme, popluje karavela, jež má velmi zajímavý náklad. Veze perly pro francouzský královský dvůr. Nemyslíte, že by se nám takový perlový náhrdelník také hodil? Ten koráb, který v boji získá nejvíce perel, dostane velkou odměnu v podobě písmenek do tajenky. 
Výsledky:


Pořadí

Koráb

CTH 7

1

Černá archa

40

2

Žraločí zub

36

3

Black waters squad

32

4

Smrtící perla

28

5

Titanic

24

6

Chladnokrevné oční bulvy

20

7

Modrý hejvy

16

8

Loď duchů

12

9

Černá perla

8

10

Bludný Holanďan

4

CTH 8 Cizí města
Lodě se dostaly do vichřice a vítr nás odvál opravdu daleko. Přistáli jsme u neznámého ostrova, který musíme prozkoumat. Na průzkum se vydávají jednotlivé lodě a zvítězí ta posádka, která prokáže nejlepší znalosti cizích měst, zemí a jazyků. 
Výsledky:


Pořadí

Koráb

CTH 8

1

Loď duchů

50

2

Titanic

45

3

Chladnokrevné oční bulvy

40

4

Modrý hejvy

35

5

Smrtící perla

30

6

Black waters squad

25

7

Žraločí zub

20

8

Černá archa

15

9

Černá perla

10

10

Bludný Holanďan

5

CTH 9 Cizí města
Po předešlém boji s královskou válečnou galérou máme mnoho zraněných. Pomozte svým druhům, nenechte je napospas královských vojákům. Všichni společnými silami do našeho domovského přístavu.
Výsledky:


Pořadí

Koráb

CTH 9

bez

Loď duchů

30

 

Titanic

30

 

Chladnokrevné oční bulvy

30

 

Modrý hejvy

30

 

Smrtící perla

30

 

Black waters squad

30

 

Žraločí zub

30

 

Černá archa

30

 

Černá perla

30

 

Bludný Holanďan

30

CTH 10 Pochodový film
Hlavním úkolem posádek je v terénu objevit co nejvíce z okolních osad. Do pochodového filmu se zakresluje popis cesty (každé rozcestí), popis všech zajímavých bodů a míst, film musí mít min 10 obrázků z toho 4 fotky a musí být popsaná cesta (příběh).
Výsledky:


Pořadí

Koráb

CTH 10

1

Černá perla

30

1

Žraločí zub

30

1

Loď duchů

30

2

Modrý hejvy

20

2

Titanic

20

2

Bludný Holanďan

20

2

Černá archa

20

3

Smrtící perla

10

3

Chladnokrevné oční bulvy

10

3

Black waters squad

10

CTH 11 Ohně
Dostali jsme se v bouři na pustý ostrov, kde lidé už dávno spálili všechny stromy a pak si neměli z čeho postavit lodě a tak tam sami uvězněni bídně zahynuli. Protože potřebujeme po bouři oheň, abychom vysušili vše promáčené od bouře, musíme použít jen to dřevo a jiné hořlavé materiály, které nám vyplavilo moře. Každá posádka má jen malou plechovou krabičku, do které musí nasbírat přírodní hořlavý materiál tak, aby vydržel hořet co nejdéle. Ta posádka, která udrží hořet oheň co nejdéle, dostane nejvíce bodů a písmen do tajenky.
Výsledky:


Pořadí

Koráb

CTH 11

1

Žraločí zub

20

2

Titanic

18

3

Modrý hejvy

16

4

Černá archa

14

5

Black waters squad

12

6

Chladnokrevné oční bulvy

10

7

Smrtící perla

8

8

Černá perla

6

9

Bludný Holanďan

4

10

Loď duchů

2

CTH 12 Výroba lodí
Další z úkolů posádek je výroba modelu lodě. Jedinou podmínkou je, použít jen přírodní materiály. Na velikosti a tvaru nezáleží.
Výsledky:


Pořadí

Koráb

CTH 12

1

Chladnokrevné oční bulvy

30

2

Žraločí zub

27

2

Bludný Holanďan

27

3

Titanic

24

4

Modrý hejvy

21

4

Černá perla

21

4

Loď duchů

21

5

Černá archa

18

5

Smrtící perla

18

6

Black waters squad

15

CTH 13 Výroba lodí
Přistáli jsme u ostrova diamantů, kde budeme mít šanci rozšířit své bohatství, za které si později budeme moci koupit plán další cesty i potřebné zásoby. Posádka, která „vysbírá“ nejvíce diamantů bude odměně nejvyšším počtem písmen do tajenky.
Výsledky:


Pořadí

Koráb

CTH 13

1

Titanic

50

2

Smrtící perla

45

3

Chladnokrevné oční bulvy

40

4-5

Černá archa

35

4-5

Black waters squad

35

6

Loď duchů

30

7-8

Bludný Holanďan

25

7-8

Modrý hejvy

25

9

Černá perla

20

10

Žraločí zub

15