15 den

Poslední den proběhl ve znamení zmatků, dobalování zbylých maličkostí a generálního úklidu základny. Pro koho si nepřijeli rodiče dopoledne na tábor, ten byl deportován přistavenými autobusy do Prahy, kde si nakonec všechny rozebrali příbuzní, známí a jiní sympatičtí lidé. Všichni agenti se tak stáhli do anonymity a budou teď svou podvratnou činnost provádět po celý rok ve svých rodinách v ilegalitě a přísném utajení. Vedení výcvikového kempu muselo prohlásit, že veškeré problémy se zelenou hmotou a dalšími záhadami se podařilo ke spokojenosti vyřešit i když nám zejména počasí narušilo a překazilo mnoho plánů. Velmi vysoko je hodnocena také informace o zdravotním stavu účastníků. Když se stalo takřka neuvěřitelné skutečností a totiž že nedošlo k žádnému vážnému zranění, ani onemocnění a nikdo nás ze zdravotních důvodů nemusel předčasně opustit (což je za 20 let snad poprvé!!!!) – velice si toho vážíme. 

Ještě jednou tedy děkujeme všem agentům za účast a jejich rodičům za důvěru. S odrostlými agenty se definitivně loučíme a budeme rádi, když o sobě dají vědět, na ostatní se budeme těšit snad zase za rok.

{22.7.2010 12:30} {0 Komentáře}

14 den

Dopoledne proběhla závěrečná etapa celotáborové hry AKTA X.

Tajné služby si naposledy prověřily, zda jsou správnými agenty. Na trase vyznačené fáborky agenti luštili šifry, poznávali rostliny i živočichy, stříleli na terč, domlouvali se vysílačkami, prokazovali znalosti ze zdravovědy i o jednotlivých státech. Za každý splněný úkol obdrželi část leteckého snímku, který když poskládali dohromady, ukázal, kde v táboře se nachází zelený sliz.

Ten potom společně zneškodnili postříkáním připravenou směsí a poléváním vodou až do úplného rozpuštění a odplavení slizu. Akce se posléze proměnila ve vzájemnou vodní bitvu.

Parné odpoledne bylo nejlépe strávit někde ve stínu či u vody, někteří si balili věci k odjezdu.

Na večerním nástupu se vyhodnotila celotáborová hra a všechny tajné služby byly odměněny. Večer se ještě tančilo na diskotéce a kdo chtěl, zahrál si Bingo. 14 dní uběhlo, moc jsme si je užili a za rok zase AHOOOJ.

{17.7.2010 1:17} {3 Komentáře}

13 den

Ráno děti nalezly na chatičkách zprávu, že je možné získat látku ke zneškodnění zeleného slizu. Tajné služby obdržely mapy s vyznačenými místy v okolí, na kterých našly a postupně složily návod k výrobě protilátky. Hotová směs je připravena pro pozdější použití.

Odpoledne probíhal volnější program, nejstarší kluci hráli fotbal, nejstarší holky tančily na tančící podložce, nejmenší děti se koupaly v Sázavě, někdo hrál hry v lese.

Dnes proběhlo dvojité bodování pořádku a tři chatičky měly ,,letecký den" - kvůli opakovanému nepořádku létaly věci až ven před chatky.

Po večerním nástupu bylo připraveno letní kino a děti si samy vybraly film, který chtěly vidět. Ke sledování každý dostal kornout se sladkým nebo slaným popcornem. Vzhledem k počasí úbytek klíšťat - dnes pouze 3.

{16.7.2010 0:44} {0 Komentáře}

12 den

Dopoledne si děti užily zábavou pouť - na různých stanovištích si zasoutěžily ve vodních hrátkách a díky tomu vyhrávaly táborové peníze- Sedláky. Za ně si pak mohly v táborovém obchůdku nakoupit nejrůznější zboží. Největší zájem byl tradičně o sladkosti. Odpoledne nás velké vedro opět vyhnalo k vodě, odkud jsme se vrátili až na večeří. Večer nám zpestřila pěvecká soutěž Sázavské kuře. Vítězové Jiřík Hlaváč a Sabina Trejtnarová získali za svůj skvělý výkon dozlatova upečené kuřátko.

{14.7.2010 23:07} {0 Komentáře}

11 den

Dnešní poklidné ráno narušila panika, kterou vyvolali 3 velící důstojníci napadeni slizem. Agenti naštěstí využili své znalosti o chování hmoty a zachránili je poléváním vodou. Kvůli hrozbě z dalších útoků zeleného slizu se všichni neprodleně evakuovali mimo tábor. Tam si každá tajná služba postavila vlastní, velmi povedený bunkr. Když bylo nebezpečí zažehnáno, mohli se všichni vrátit do tábora a pokračovat v naplánovaných hrách. Po večerním nástupu to agenti rozjeli na diskotéce, kterou měl na starosti profi DJ Hroch.

{14.7.2010 0:08} {0 Komentáře}

 

10 den

Dnešní den byl zvláštní tím, že si všichni dospěláci a instruktoři vyměnili role - vylosovali si, kým pro dnešek budou (např. hlavní vedoucí se stal instruktorem u menších holek, zdravotnice byla hlavní vedoucí, vedoucí menších kluků "vyfasoval" službu v kuchyni...). Dopoledne tajné služby dostaly buzoly a lesem podle azimutu hledaly a luštily šifry vedoucí k informacím o zelené hmotě. Odpoledne vzhledem k počasí se opět všichni vydali k vodě se svými vylosovanými vedoucími. Po večerním nástupu se vše vrátilo do normálu a každý vedoucí si přebral svůj oddíl. Večer byl táborák pro nejmenší děti a po ohýnku je ještě čekala noční procházka pohádkovým lesem.

{13.7.2010 0:28} {0 Komentáře}

9 den

Ráno jsme zjistili, že zelená hmota se přesunula blíž k táboru. Jelikož je podezření, že by se mohla dostat až do tábora, bylo potřeba nacvičit evakuaci stanů a zásob. Polovina tajných služeb složila postavené stany a i se zásobami je přenesla mimo tábor. Druhá půlka soutěžila v lese v hledání obrázků potravin. Po splnění úkolů si agenti práci vyměnili. Odpoledne všichni strávili koupáním v Sázavě. Po večerním nástupu nás už netrápilo takové vedro, mohli jsme se tedy věnovat sportování.

{12.7.2010 12:05} {0 Komentáře}

8 den

Dopoledne vzhledem k teplému počasí všichni strávili v táboře – čvachtáníčko, opalování a nenáročné hry v blízkém lese.

Odpoledne proběhla kontrašpionážní akce. Pět tajných služeb obdrželo obálky s tajnými úkoly – dojít na dané místo a zjistit některé informace (např.v Sázavské cukrárně zjistit jméno a věk obsluhy a jaké zvíře má doma). Ostatních pět tajných služeb je mělo sledovat a dopátrat se, co měly zjistit.

Všichni agenti se vrátili zpět do tábora se splněnými úkoly a byli po zásluze odměněni mikročipy.

Po večerním nástupu se konala oblíbená diskotéka.

Všichni žijí, vytaženo 6 klíšťat.

{10.7.2010 23:35} {0 Komentáře}

7 den

Ráno po snídani začala akce Skokan. Jednotlivé tajné služby chodily po azimutech a cestou nalézaly a řešily šifry.

Po poledním klidu se část tábora vydala k Sázavě vykoupat, část se osvěžovala v táboře u venkovní sprchy.

V podvečer se agenti vydali znovu prozkoumat místo po pádu letadla, protože se z tajných materiálů dozvěděli, že by se na místě mohla vyskytovat neznámá zelená slizovitá látka. Byly odebrány vzorky a několik agentů poté osleplo.

Po večerním nástupu se tedy všichni pustili do akce Boyard, jejímž cílem bylo dopátrat se léku, který by postižené uzdravil. To se nakonec povedlo a slepí prozřeli.

Jinak v táboře nemáme žádné zraněné ani nemocné, dnes bylo vytaženo 6 klíšťat a ošetřeno několik odřenin.

{9.7.2010 23:17} {0 Komentáře}

6 den

Dnes se agenti rozhodli, že prozkoumají širší okolí tábora a proto se strategicky rozmístili do různých směrů. Nejmladší holčičky navštívily Muzeum Josefa Lady v Hrusicích. Nejstarší holky a kluci zamířili do Kutné Hory, kde si nejdříve prohlédli historické centrum a potom si šli užívat na místní bobovou dráhu. Další putovali na hrad Český Šternberk nebo do Vojenského muzea v Lešanech. Všem se výlet líbil, počasí nám přálo a tak máme další příjemné zážitky.

{8.7.2010 19:01} {1 Komentáře}

 

5 den

Dnes se stalo něco velmi zvláštního. Během ranní rozcvičky jsme zřetelně slyšeli, že se někde poblíž tábora zřítilo letadlo. Šli jsme tedy místo nehody prozkoumat a sesbírat důkazní materiály. Podle nich pak jednotlivé tajné služby sestavovaly hypotézy o příčině nehody. Po poledním klidu zvláštní agenti odnesli zprávy k posouzení do Sázavy, kde na ně čekal tajný maskovaný agent. Po náročném dopoledni byl odpolední program mírně odpočinkový - agenti sportovali, hráli si a užívali příznivého počasí. Na večerním nástupu každý obdržel osvědčení o absolvování výcvikového kempu se svou specializací.

{7.7.2010 21:59} {1 Komentáře}

4 den

Ráno nás probudil déšť a počasí bylo nevalné, tak tomu odpovídal i dopolední program.

Malí kluci i holky se dívali v jídelně na film ,,S tebou mě baví svět". Starší děti si daly turnaj v ping-pongu, kluci hráli fotbal, někdo potrápil hlavičku nad stolními hrami.

Odpoledne byla připravena trasa na závěrečné zkoušky agentů, ale kvůli velkému dešti musela být změněna a zkrácena. Přesto všichni agenti úspěšně ukončili výcvik 

a mohou se pustit do řešení případů AKTA X.

Po večerním nástupu začala v jídelně oblíbená diskotéka. Za libých tonů a blikajících světel si všichni agenti protáhli těla při tanci.

{6.7.2010 23:55} {1 Komentáře}

3 den

Dopoledne i odpoledne opět probíhalo školení agentů podle specializací.

Spojaře a střelce po obědě čekala několikakilometrová trasa lesem, značená fáborky, na které plnili agenti různé úkoly.

Průzkumníci rozdělávali ohně, zkoušeli maskování v lese a poslepu prozkoumávali vytyčený terén.

Analytici v lese určovali kytky a zvířata, poté proběhl test inteligence.

Zvláštní agenti sváděli cvičný boj o vlajku.

Po večerním nástupu následoval ještě volnější sportovní program venku.

{6.7.2010 0:17} {0 Komentáře}

2 den

Celé dopoledne probíhalo v okolí tábora školení agentů.

Střelci se učili zacházet s lukem a vzduchovkou.

Průzkumníci odhadovali míry a váhy a seznamovali se s topografickými značkami.

Spojaři si zkusili ovládat polní telefon i praporkovou morseovku.

Analytici hledali předměty, které nepatří do lesa.

Speciální výcvik na laně prodělali zvláštní agenti.

Odpoledne se všechny oddíly vydaly na pouť do Sázavy.

Po večerním nástupu jsme si ještě užili sportovních her.

Zvláštní agenti se po setmění přesunuli k přenocování mimo tábor.

{5.7.2010 0:23} {1 Komentáře}

1 den

Přijeli jsme v pořádku, jen jeden kufr zapomněl vystoupit, takže jej Kolík vyzvedl až na zpáteční cestě do Prahy.    

Po ubytování na chatkách všechny čekalo seznámení s okolím a různé hry. Na nástupu jsme se dozvěděli, že se nacházíme ve výcvikovém kempu tajných agentů. Poté došlo k rozdělení do bezpečnostních tajných služeb různých států. Každý se stal specializovaným agentem (spojař, zvláštní agent, průzkumník, střelec, analytik) a už ví, v čem se bude několik příštích dní školit.

{4.7.2010 15:44} {1 Komentáře}